Tholen - Vanmorgen kwamen de verschillende zaadbedrijven weer bijeen bij Goud Biervliet voor een tussentijdse beoordeling van het rassenonderzoek dat UIKC uitvoert in opdracht van Uireka. Al sinds 2005 worden de verschillende zaaiuienrassen jaarlijks beoordeeld.

Dit jaar betrof het de beoordeling van de uien die geteeld waren op de locaties in Midden Nederland (21 rassen), Zuidwest-Nederland (24 rassen) en Noordoost-Nederland (19 rassen). De locatie in Drenthe is er in 2022 als nieuwe locatie bijgekomen.

Tevens vindt er vandaag een protocolbespreking plaats met de zaadbedrijven onder leiding van de nieuwe voorzitter van de rassenwerkgroep Peter van Damme. Lijn Moerdijk neemt hieraan deel vanuit de stuurgroep Uireka.

Volgens Luc Remijn van het UIKC viel deze keer op dat de uien uit de Flevopolder meer aangetast waren door Fusarium. De rassen uit Drenthe zagen er opvallend goed uit.

"Verder waren de verschillen niet al te groot. De late rassen hadden meer last van bouten, maar dat is ook inherent aan het late zaaien", constateert Luc.

Hij verwacht dat de opbrengsten van de late rassen nog weleens gunstiger kunnen uitvallen vanwege de regen die eind juli gevallen is. "Maar dat is nog een inschatting."

Alle verzamelde data over de rassen wordt verwerkt in de Rassenlijst, die wordt gepresenteerd tijdens de landelijke Uiendag.

Voor meer informatie:
Luc Remijn
UIKC
T +31 186 57 30 11
M +31 6 53 26 11 72
L.Remijn@delphy.nl
www.uikc.nl