Turkije belangrijkste leverancier; Nederland levert niet veel

Oekraïne importeert jaarlijks ruim miljoen ton verse groenten en fruit

De Nederlandse export van verse groenten en fruit naar de Oekraïne bedroeg in 2013 20,5 miljoeneuro. Dat was ongeveer evenveel als in de periode 2009-2012. In 2008 werd er aanzienlijk meer in deOekraïne afgezet, nl. voor een bedrag van 38,5 miljoen euro. Nederland heeft een bescheidenaandeel in de totale import van de Oekraïne.In totaal importeert Oekraïne namelijk ruim 1 miljoen ton verse groenten/fruit met en waarde van meerdan een miljard dollar (tabel 3).De export blijft beperkt tot een paar honderd duizend ton met eenwaarde van minder dan 100 miljoen dollar (tabel 4).Oekraïne is wel een grote producent van verse groenten/fruit. Volgens FAO cijfers neemt de productiegestaag toe tot 12,4 miljoen ton productie op commerciële schaal in 2012 tabel 2).In de Oekraïne wonen ca. 44,5 miljoen mensen. In 2001 waren dat er nog 48,5 miljoen. Het BNP perinwoner bedraagt (in 2012) $4.000 per inwoner tegen $46.000 in Nederland (tabel 1).De totale import van verse groenten/fruit kwam in 2008 voor het eerst boven de miljoen ton uit en issindsdien wat blijven schommelen op hoeveelheden boven de miljoen ton. Het laatst bekendejaarcijfer van de import van de Oekraïne is dat van 2012 toe het om een hoeveelheid van 1,06 miljoenton ging. In 2013 liepen de leveringen van de EU-landen terug (tabel 5) maar Turkije leverdeaanzienlijk meer (tabel 9).

Bananen en citrus zijn belangrijkste importproducten
Bananen is het belangrijkste importproduct gevolgd door soft citrus en sinaasappels. Dan volgenappels en perziken. Met uitzondering van de topjaren 2007 en 2008 is de import van bananen redelijkstabiel gebleven. De import van soft citrus is wel toegenomen maar lijkt nu stabiel te blijven.Na een top in 2009 is vooral de import van appels de laatste jaren sterk terug gevallen.

Turkije belangrijkste leverancier
Turkije is de belangrijkste buitenlandse leverancier van verse groenten/ fruit aan de Oekraïne. In hetafgelopen jaar is de import uit Turkije fors gegroeid ten opzichte van 2012. In totaal is (volgens deTurkse exportstatistiek) in 2013 335.000 ton naar de Oekraïne uitgevoerd met een (fob) waarde van235 miljoen dollar. Citrus de belangrijkste productgroep, gevolgd door tomaten en druiven (tabel9). Tweede op de lijst is (bananenleverancier) Ecuador.Over de import uit EU-landen laten de bronnen Comtrade en Eurostat verschillende cijfers zien. Watbetreft de totale import uit EU-landen geeft Eurostat (tabel 5) een wat hoger cijfer dan Comtrade (tabel3b). Bij de exporteten van de EU-landen zijn de verschillen groot.Op basis van Eurostat is Polen veruit de belangrijkste EU-leverancier van de Oekraïne. Op basis vanhet exportpakket is het wel duidelijk dat het voor een grote deel om re-export gaat (tabel 7). Appels ishet belangrijkste product dat Polen levert aan de Oekraïne gevolgd door mandarijnen, tomaten enPersimmon (Kaki), kiwi's, zure kersen, druiven, sinaasappels en perziken. Kortom veel producten dievanuit diverse landen via Polen naar de Oekraïne zijn vervoerd.Griekenland is op basis van EU-cijfers ook een belangrijke leverancier van de Oekraïne maar wel opforse afstand van Polen. Kiwi's en perziken zijn de belangrijkste producten (tabel 8).

Nederland levert breed exportpakket met veel re-exportproducten
Het exportpakket dat Nederlandse exporteurs aan de Oekraïne levert is breed van samenstelling. Opbasis van Euriostatcijfers was ananas in 2013 het belangrijkste product gevolgd door plantuitjes,tomaten en paprika's, peren en druiven (tabel 6b). Het KCB registreerde in 2013 een export vanNederlands product naar de Oekraïne van 3.300 ton. Dat was belangrijk minder dan in de voorgaandejaren. Zo ging er in 2011 veel meer Nederlands hardfruit naar de Oekraïne. In 2013 was paprika hetbelangrijkste product (tabel 6a).

Klik hier voor alle achtergrondcijfers

Voor meer informatie:
Fruit & Vegetable Facts
Jan Kees Boon
+31 6 54 687 684
www.fruitandvegetablefacts.com
jankeesboon15@gmail.com

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven