Conclusie bodemonderzoekers na ruim 100.000 grondmonsters

"Gelijk blijven organisch stofgehalte in Nederlandse bodem groot compliment aan sector"

Het koolstofgehalte in de organische stof in Nederlandse bodems laat een enorme spreiding zien. Dit gehalte varieert van 40 tot 65%. Dat blijkt uit een recente analyse van ruim 100.000 grondmonsters door Eurofins Agro. Sinds eind vorig jaar wordt in BemestingsWijzer niet alleen het totale gehalte organische stof bepaald, maar ook het koolstofgehalte in de organische stof. Het gedrag van een bodem hangt nauw samen met de samenstelling van de organische stof.

Als het gaat om organische stof in de bodem zijn er twee zaken belangrijk, namelijk het totale gehalte en de kwaliteit van de organische stof. Hoe groter het aandeel koolstof, hoe stabieler de organische stof.

Het totale organische stof gehalte van minerale landbouwgronden (zand en klei) in Nederland is de afgelopen jaren over de hele linie vrij constant gebleven, aldus diverse publicaties (onder andere van Wageningen UR). Arjan Reijneveld, productmanager Agro bij Eurofins Agro, zegt: “Dat het organische stof gehalte in de bodem in Nederland gelijk blijft, is een groot compliment voor de sector. In de meeste omringende landen neemt het organische stof gehalte namelijk duidelijk af.”

Grote variatie
Sinds twee jaar meet Eurofins Agro voor BemestingsWijzer zowel de totale hoeveelheid organische stof als het koolstofgehalte. De meetresultaten van meer dan 100.000 grondmonsters laten een enorme variatie in koolstofgehalte zien (zie Figuur 1). Dit gehalte varieert van 40 tot 65, het gemiddelde koolstofgehalte is 53%.


Figuur 1 - Aandeel koolstof (%) in organische stof in Nederlandse grondmonsters geanalyseerd in 2017 en 2018. Bron: Eurofins Agro

“Dankzij de nieuwe bepaling in BemestingsWijzer hoeven we dus niet langer te werken met een aanname van 50 of 58% koolstof, zoals voorheen gebruikelijk. We kunnen nu voor ieder (deel)perceel exact vaststellen wat het koolstofgehalte is”, aldus Reijneveld.

Kwaliteit verandert
De kwaliteit van organische stof lijkt bovendien te veranderen. Een recente quick scan laat een dalende trend zien voor het zwavelgehalte in de organische stof. Reijneveld: “Dit komt onder andere doordat de zwaveldepositie via neerslag en de aanvoer via mest is afgenomen, terwijl de opname van zwavel door gewassen gelijk is gebleven. Als het organische stofgehalte gelijk blijft en de zwavel- en stikstofgehaltes wat afnemen, is het een logisch gevolg dat het koolstofgehalte in de organische stof is toegenomen.”

Lees hier meer over het bodemonderzoek.

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven