Overzicht wereldmarkt knoflook

De prijzen voor Chinese knoflook waren de laatste tijd erg aan schommelingen onderhevig. Op dit moment liggen ze hoog en dat wordt ook op de Europese markt gevoeld. Opvallend is dat in Europa geteelde knoflook op veel Europese markten steeds meer voet aan de grond krijgt, omdat consumenten op zoek zijn naar een milieuvriendelijk alternatief voor Chinese knoflook. In de VS heeft import vanuit China een flinke knauw gekregen door de verhoogde importheffingen ten gunste van de vraag naar binnenlands product. Mexico en Peru zijn tevreden over het seizoen.

Nederland: knoflook in China duurder dan dat we hier kunnen maken
De knoflookafzet verloopt volgens importeurs in Nederland vrij stabiel. Als gevolg van het licentiesysteem komen er redelijk stabiele volumes binnen, maar de hoge prijs in China heeft wel effect op de markt. De knoflook is in China duurder dan de prijs die we hier kunnen maken, zo vertellen importeurs. Volgens hen is dit overigens pure speculatie, omdat de koelhuizen bomvol zouden zitten. De verkoopprijs van de knoflook ligt momenteel tussen de 18 en 23 euro. De periode van begin november tot en met half december is traditiegetrouw een drukke periode in de knoflookverkoop. Dit krijgt vaak medio januari weer een vervolg.

Duitsland: kleine afzetpiek en vroege start Egyptisch seizoen verwacht
De Duitse knoflookimporteurs zijn zeer te spreken over de actuele afzet. "In de periode tot aan de kerst wordt er nog een kleine afzetpiek verwacht," aldus een gespecialiseerde importeur. Tot begin januari wordt er nog Nederlands product aangeboden. Vanwege de hoge productuitval stijgt de prijs echter aanzienlijk en moet men naar verwachting eerder dan normaal op Egyptisch product overschakelen.

Spaanse handelswaar wordt naar verwachting nog tot mei/juni naar Duitsland geëxporteerd, waarna men aansluitend direct op de nieuwe Spaanse oogst overschakelt. Ook hier is sprake van hoge productuitval en een aanzienlijke stijging van de gemiddelde groothandelsprijzen.

Naast de genoemde aanvoerlanden blijft China een van de voornaamste spelers op de wereldwijde knoflookmarkt. “Vanwege de groeiende vraag naar milieuvriendelijke en regionale alternatieven, wint het Europees product zienderogen terrein, ten koste van de Chinese handelswaar. Om deze reden zien we ook steeds meer knoflook uit Duitse teelt: Afgaande op de doorgaans uitstekende productkwaliteit en het draagvlak bij de consument verwacht ik ook de komende jaren een geleidelijke groei binnen dit productsegment”, aldus een handelaar.

Frankrijk: volumes beschikbaar tot en met maart
Op de binnenlandse markt is nog steeds knoflook beschikbaar. Sommige leveranciers kunnen deze zelfs nog aanbieden tot en met maart. Net als sommige andere Europese landen heeft Frankrijk te kampen met kwaliteitsproblemen. De vraag is goed. Dit komt vooral doordat zowel supermarkten als groothandelaars het accent steeds meer leggen op Franse knoflook en zolang er voorraden beschikbaar zijn, blijven zij deze knoflook afnemen. Het planten van de nieuwe knoflook heeft wat vertraging opgelopen door de continue regenval in november. Sommige telers zijn nog steeds met het planten bezig.

Spanje: beter seizoen dan vorig jaar
De Spaanse knoflookoogst was eind augustus afgelopen. In totaal werd er 280.000 ton geoogst. Het areaal is met 20% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit was vooral te merken in de regio Castilië-La Mancha, waar de meeste Spaanse knoflook wordt geteeld.

Veel telers stopten met de knoflookteelt na het dramatische seizoen van 2018. Dit seizoen kenmerkte zich door extreem lage prijzen en kwaliteitsproblemen. De regen in mei 2018 had veel invloed op de kwaliteit van de vroege oogst uit Andalusië en de paarse knoflook uit Castilië-La Mancha die geoogst werd in juni. Dit jaar is de kwaliteit beter, omdat het tijdens de oogst droog was.

De hoge prijzen voor Chinese knoflook en de betere kwaliteit van de Spaanse knoflook hebben geleid tot een betere marktsituatie met acceptabele prijzen, alhoewel deze nog niet in de verhouding staan tot de goede kwaliteit. Spaanse exporteurs begrijpen niet waarom Spaanse knoflook in Europa nog steeds goedkoper is dan knoflook uit Argentinië of China. “Het lijkt onmogelijk om de prijzen te laten stijgen. Dit heeft te maken met een twee dingen. Enerzijds hebben veel telers haast om hun knoflook te verkopen, gezien de slechte ervaring van vorig jaar. Anderzijds hebben grote distributeurs een machtige onderhandelingspositie. De aanvoer van Spaanse knoflook is heel verspreid. De verneveling van het aanbod in combinatie met de komst van nieuwe, onervaren telers, heeft het moeilijk gemaakt voor knoflookprijzen om te stijgen,” zegt een woordvoerder van een knoflookvereniging.

Eerder dit jaar werd voorkomen dat Brazilië hogere importheffingen zou gaan handhaven voor Spaanse en andere Europese knoflook. Hierdoor is Brazilië nog steeds Spanjes grootste afzetmarkt buiten Europa. De Spaanse knoflookexport is met 10% toegenomen dankzij nieuwe overzeese markten zoals Canada en de VS. Er wordt verwacht dat de voorraden van 2019 op zullen zijn voordat de nieuwe oogst van 2020 op de markt komt.

In Andalusië en Castilië-La Mancha zijn de witte en purple spring garlic knoflook al gezaaid. Paarse knoflook wordt nu gezaaid in Castilië-La Mancha. Dit zal nog duren tot midden februari. De huurprijzen voor het land zijn erg hoog. Dit vertraagt de uitbreiding van het areaal. Het lijkt erop dat het areaal voor volgend jaar stabiel zal blijven.

Italië: kleine oogst en hoge prijzen
Dit jaar is er weinig Italiaanse knoflook beschikbaar en de prijzen liggen hoger dan in 2018. De voornaamste productiegebieden zijn Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Sicilië en Abruzzo.

“De knoflookprijzen zijn zo’n 20% hoger dan vorig jaar. Spanje is een grote speler op de Italiaanse markt. Over het algemeen zijn de kwaliteit en de hoeveelheden tevredenstellend en verschillen deze niet veel van voorgaande jaren. De gemiddelde prijs ligt op de groothandelsmarkt rond de €2,30 per kilo, maar dit verschilt per variëteit. Een opvallende ontwikkeling is dat er duurzame innovaties zijn op verpakkingsgebied,” vertelt een handelaar afkomstig uit Abruzzo.

Een agronoom uit Basilicata laat weten dat hij te maken heeft met een productiedaling van 15%. “Dit komt door de klimaatproblemen waar we in de lente mee te maken hebben gehad.”

Volgens een andere handelaar zijn de vooruitzichten voor Europa niet goed. “De Europese markt bevindt zich in een dip. De vraag is laag, er zijn veel verschillende landen op de markt en er ligt veel in de koelhuizen. We hopen op een opleving zodat de voorraden verkocht zijn op het moment dat de nieuwe oogst in mei of juni op de markt komt.”

Oekraïne: volumes stijgen gestaag
Het knoflookareaal in Oekraïne stijgt jaarlijks. “Het is een kort seizoen, want de knoflook is op de markt van augustus tot november. Van oktober tot juli ligt er vooral Chinese knoflook in de schappen. Dit komt vooral door een tekort aan goede bewaringsfaciliteiten in ons land”, vertelt een exporteur.

Volgens de exporteur heeft Oekraïense knoflook veel potentieel. “Het heeft een sterkte smaak en grote tenen (4-6 tenen per bol).” De grootste afzetmarkten voor Oekraïne zijn de Baltische staten en Belarus. Kleinere hoeveelheden worden afgezet in Polen, Duitsland en Groot-Brittannië.

Het was een uitdagend seizoen voor de Oekraïners, omdat de maten klein uitvielen. Sommige bedrijven zagen kansen, omdat de kleine knoflook zich goed leent voor industriële doeleinden.

China: schommelende prijzen
Vanaf juni dit jaar is de nieuwe knoflook op de markt gekomen. De afgelopen maanden heeft de prijs van knoflook erg geschommeld. In het begin van het seizoen was er een hoge prijs, maar daarna zakte deze prijs weer en nu in oktober was er weer een hoge prijs. Er wordt voorspeld dat deze weer zal dalen in de komende maanden, aangezien er weer meer aanvoer op de markt komt. Toch is de prijs relatief nog wel hoger dan vorig jaar.

Tijdens kerst en Chinees Nieuwjaar is het knoflookseizoen op zijn piek. De vraag is groot naar Chinese knoflook nu en dat bevordert ook de prijs. Omdat op de Latijns Amerikaanse markt nu ook weer meer aanbod is voor knoflook, richten Chinese bedrijven zich meer op de Europese, Aziatische en Afrikaanse markten en markten in het Midden-Oosten.

Mexico: goed seizoen met mooie prijzen
Knoflook wordt door heel Mexico geteeld. De oogstperiode verschilt per regio. Het totale seizoen loopt van maart tot juli en de belangrijkste variëteiten zijn paarse knoflook, witte knoflook, Chinese paarse knoflook en de vroege California knoflook. De weersomstandigheden waren dit jaar goed en de oogst is op tijd begonnen. Vergeleken bij voorgaande jaren had Mexico een erg goed seizoen, met mooie prijzen op zowel de binnenlandse markt als op de exportmarkt. Dit komt doordat de markten niet verzadigd waren. De kwaliteit was beter dan gebruikelijk en ook de volumes lagen hoger. Gemiddeld genomen was de opbrengst zo’n 14.000 kilo per hectare. In heel Mexico wordt op ongeveer 6.500 hectare knoflook geteeld. De staat Zacatecas levert met een teeltgebied van 3.000 hectare Chinese paarse knoflook de grootste volumes. De grootste concurrenten voor Mexico zijn China, Spanje en de VS.

Peru: tekort aan grote maten en kansen in de VS
Het Peruaanse knoflookseizoen loopt van oktober tot januari. De oogst is dit jaar op tijd gestart en goed verlopen. De meeste knoflook wordt geoogst in november. Wat volumes betreft was het een normaal seizoen, maar de maten zijn dit jaar wel kleiner uitgevallen dan gebruikelijk, laat een handelaar weten. “Er is echt een tekort aan grote maten. Markten als Australië en New York vragen om grote maten en het is lastig om deze te leveren. Er lijkt geen specifieke aanleiding voor de kleinere maten te zijn. Misschien dat de zaden wat minder goed waren dan voorgaande jaren. Aan de weersomstandigheden ligt het niet, wat die waren dit jaar goed.”

Door de hoge invoerrechten op knoflook uit China staan de VS nu meer open voor andere leveranciers. “De export naar de VS neemt toe, maar het is niet overweldigend voor Peru. De Amerikaanse markt vraagt vooral om witte knoflook en deze komt vooral uit China, Argentinië en Spanje. Landen als Peru, Egypte en Mexico leveren voornamelijk paarse knoflook. Deze levert in de VS niet veel op.”

Verenigde Staten: importheffing Chinese knoflook heeft grote invloed
Na de verhoging van de importheffing van Chinese knoflook van 10% naar 25% in mei zijn de kaarten op de Noord-Amerikaanse knoflookmarkt wat anders geschud. De vraag naar Californische knoflook is enorm. “De vraag ligt wekelijks 10-20% hoger dan in diezelfde week vorig jaar,” vertelt een handelaar. “De vraag stijgt al vanaf juli. In eerste instantie was dit met 4-6% ten opzichte van vorig jaar, maar in september en oktober ging dit percentage in sneltreinvaart omhoog.” Naar verwachting blijft de markt ook begin 2020 nog krap. In de VS is steeds meer vraag naar biologische knoflook.

Argentinië is net begonnen met het verschepen van knoflook naar de VS. Er wordt gezegd dat de oogst 30% lager ligt dan vorig jaar. Ook Spanje verscheept knoflook vanuit de koelhuizen. Het is nog maar de vraag of het land knoflook kan blijven leveren tot de nieuwe oogst in mei 2020. Handelaren hopen van wel, omdat Californië niet genoeg volumes heeft om het hele land van knoflook te voorzien. Ook Peru en Chili exporteren kleine volumes naar de VS.

Ondanks de verhoogde importheffingen gaan de volumes Chinese knoflook op de Amerikaanse markt momenteel omhoog. Voor het Chinese nieuwjaar verschepen de Chinezen erg veel. Rondom de festiviteiten ligt de export bijna een maand stil. Chinees nieuwjaar is in 2020 op 25 januari.

Door de hoge vraag naar knoflook zijn de prijzen goed. Een handelaar verwacht dat deze komend kwartaal nog verder omhoog zullen gaan. Voor verse geïmporteerde knoflook liggen de prijzen tussen de $40s en $50.

Australië: productie gaat fors omhoog
Australië is maar een kleine knoflookproducent. In het jaar dat eindigde in juni 2018 werd er een totaal volume van 2.246 ton bereikt, met een waarde van $15,6 miljoen. 90% hiervan werd verkocht op de versmarkt. 5% ging naar de industrie en 5% werd geëxporteerd. De productie stijgt. Het volume ligt namelijk 26% hoger dan het jaar ervoor.

Australië importeerde in ditzelfde jaar 12.224 ton knoflook, voornamelijk uit China en Spanje. Het land exporteerde maar 118 ton. Australië levert vijf verschillende variëteiten vanuit twee teeltgebieden: Queensland's Lockyer Valley en Victoria's Sunraysia.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.