"Vlaams areaal aardappelen toegenomen, groenten fors gedaald"

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste voorlopige analyse gemaakt van de totale aangegeven areaal van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2022. De stijging van het areaal zomergranen en korrelmaïs gaat onder meer ten koste van het areaal groenten. 

Aardappelen
Het areaal aardappelen is dit jaar weer toegenomen, na de daling van vorig jaar als gevolg van de verminderde vraag naar verwerkte aardappelproducten in binnen- en buitenland tijdens de coronacrisis. Consumenten gingen toen beduidend minder uit eten, wat zich vertaalde in een minder verbruik van frietjes, kroketten en puree.

Groenten
Het areaal groenten neemt dit jaar een sterke duik, als gevolg van de sterk gestegen teeltkosten (zaden, meststoffen … ), de verminderde vraag van de groenteverwerkende industrie en de geopolitieke situatie die landbouwers doet omschakelen naar zomergranen en korrelmaïs. De grootste daler in de sector groenten zijn de bonen. De bonenteelt is erg gevoelig voor droogte of overvloedige regenval, wat de afgelopen jaren in de zomer vaak een probleem was. Ook in 2021 kende het areaal bonen al een daling tegenover 2020.

Daarnaast daalt ook het areaal wortelen scherp: na een stijging vorig jaar staat deze teelt onder druk door een moeilijke prijsvorming en de moeilijke oogstomstandigheden vorig jaar. Na tien jaar continue stijging daalt ook het areaal ajuin. De moeilijke prijsvorming vorig teeltseizoen, hoge teeltkosten en teeltrisico's zorgen duidelijk voor een tempering dit jaar. Ook het areaal spruitkolen is sterk afgenomen. Dit is te wijten aan de veel mindere vraag naar diepvriesspruiten voor export. De VS was een grote afnemer van de Belgische spruiten, maar door onder meer de sterk gestegen containerkost voor overzees transport is de vraag sterk teruggevallen.

Fruit
In de fruitsector valt de daling van het areaal aardbeien op. Het areaal appelen tekent opnieuw een kleine daling op, waar het areaal peren status quo blijft. In de sierteelt daalt het globale areaal zeer licht.

"Hou er rekening mee dat het voorlopige cijfers betreft én dat, door een methodologische wijziging in de verwerking van de registraties, het vergelijken van de cijfers over de jaren heen op dit moment nog voorzichtig moet gebeuren. Hierdoor moeten conclusies en evoluties met de nodige zorgvuldigheid in de wereld worden gezet. Toch wil het departement al, waar mogelijk op basis van de voorlopige cijfers en informatie uit de sector, een eerste duiding geven."

De statistieken zijn in tabelvorm terug te vinden op de website van het Departement van Landbouw en Visserij

Bron: Departement van Landbouw en Visserij


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven