Volgens de AMA is de Oostenrijkse uienmarkt in mei vrij evenwichtig gestart. Meer en meer uientelers hadden hun seizoen al beëindigd. Met een gemiddelde van 23,00 EUR/dt en +5% konden tegen het einde van de maand bevredigende opslagmarges worden afgedwongen. De seizoensovergang naar winteruien wordt medio/eind juni verwacht en zal gepaard gaan met hogere prijzen.

Eind mei bedroeg de producentenprijs voor aardappelen gemiddeld 23,00 euro/ton, 72% boven het niveau van het voorgaande jaar. De opbrengsten per hectare binnenlandse primeuraardappelen bleken met 30-35 ton/ha heel acceptabel te zijn, te beginnen in het oosten van het land. De invoerprijzen van week 22 bij het begin van de oogst stond op 48,50 EUR/dt, dat is 6% boven het niveau van vorig jaar. Gezien de gestegen teelt- en productiekosten hopen de producenten op een bevriezing van de prijzen in de nabije toekomst.

Uit de jaarlijkse evaluatie van de AMA voor het areaal van consumptieaardappelen (biologisch en conventioneel) blijkt een landelijke areaalvermindering van 5% (-1.128 ha) in 2022 ten opzichte van het voorgaande jaar. Hogere kosten voor productiemiddelen, de stopzetting van chemische gewasbeschermingsmiddelen en niet te verwaarlozen zeer aantrekkelijk geprijsde "concurrerende gewassen" zoals maïs, koolzaad en granen, zijn wellicht de doorslaggevende factoren geweest.

Voor meer informatie:
www.ama.at