Op 1 augustus 2022 is de eerste editie van de ISO 4444 Agricultural sprayers - Recording of spray drift parameters gepubliceerd. In deze norm is nu vastgelegd hoe een aantal belangrijke parameters moeten worden geregistreerd die van invloed zijn op spuitdrift, ofwel het verwaaien van spuitvloeistof. Denk daarbij aan spuitdruk, boomhoogte, rijsnelheid en ventilatortoerental.

Nederlands initiatief
De publicatie vormt de bekroning van een mooi normontwikkelings-traject met veel Nederlandse inbreng, aldus de NEderlandse Norm, het nauwe samenwerkingsverband van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité. Jaco Kole, voorzitter van de nationale normcommissie Landbouwwerktuigen, heeft een aantal jaren geleden de eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een internationale norm. Deze Nederlandse inbreng is niet toevallig: er waren al Nederlandse eisen voor de registratie van de spuitdruk en plannen voor de registratie van andere parameters.

Fabrikanten van spuitmachines zijn daarom, via de branchevereniging Fedecom, met belanghebbende partijen aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot een voorstel, dat gepresenteerd is op de Internationale vergadering van ISO/TC 23/SC 6 - Equipment for crop protection. Na akkoord van dit comité is de daadwerkelijke ontwikkeling van de internationale norm van start gegaan: de ISO 4444 Agricultural sprayers - Recording of spray drift parameters.

Het proces
De eerste bijeenkomst werd gehouden op 14 mei 2020, met Jaco Kole als voorzitter. NEN heeft de ondersteuning van het secretariaat verzorgd. In de werkgroep waren onder meer internationale fabrikanten van spuitmachines vertegenwoordigd. Corona kom vorming van de norm niet tegenhouden. 

Bron: NEN