Gisteren heeft de Indiase regering verduidelijkt dat partijen uien die zijn overhandigd aan de douaneautoriteiten en zijn geregistreerd in hun systemen vóór 29 oktober, tot 30 november kunnen worden geëxporteerd.

Op 28 oktober legde de regering een minimale exportprijs (MEP) op van $800 per ton tot 31 december van dit jaar met het oog op het verhogen van de beschikbaarheid van de groente op de binnenlandse markt en het beheersen van de prijzen.

De Directie Generaal Buitenlandse Handel (DGFT) verklaarde: "Uien mogen worden geëxporteerd indien de partij vóór 29 oktober aan de douane is overhandigd en is geregistreerd in hun systeem, of wanneer deze partij uien vóór deze kennisgeving het douanestation voor export is binnengegaan en is vastgelegd in de elektronische systemen van de desbetreffende douanestationbeheerder, met verifieerbare bewijzen van datum- en tijdstempels van de goederen die het station zijn binnengegaan vóór 29 oktober."

Er werd aan toegevoegd dat de exportbelasting die vóór de uitgifte van deze kennisgeving is betaald, niet zal worden terugbetaald.

Bron: bqprime.com