Voor het project Zoetwaterboeren hebben medewerkers van Vertify in december bodemmonsters genomen op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk. Dit gebeurde op een nieuwe, geautomatiseerde wijze, zo meldt Greenport Noord-Holland Noord. Namelijk door stalen op verschillende dieptes (0-30, 30-60 en 60-90 cm) in één handeling te boren (in plaats van op elke diepte afzonderlijk). Een klus die normaal meerdere dagen zou duren, kon zo in één dag worden gedaan. Wat minder variatie in omstandigheden en dus een betrouwbaarder resultaat oplevert.In totaal werden er negentig bodemmonsters genomen die nu worden geanalyseerd in het laboratorium van Vertify. Hierbij kijken de onderzoekers met name naar het N-mineraal gehalte. Dit voorjaar heeft Vertify ook al bodemmonsters genomen en in het voorjaar van 2024 zal dit nogmaals gebeuren. Door datasets te vergelijken, krijgen we inzicht in de invloed van ons handelen op de stikstofefficiëntie.

Bron: Greenport NHN

Voor meer informatie: www.zoetwaterboeren.nl