Maxstim is een Britse organisatie die biostimulanten ontwikkelt. In de afgelopen twee jaar heeft Maxstim veel proeven uitgevoerd in uien (rode en bruine) in Groot-Brittannië met behulp van Maxstim Agriculture+ en Cynosa, zo melden ze.

Agriculture+: is een complexe biostimulant met een breed scala aan bioactieve componenten, waaronder unieke bioflavonoïden en polyfenolen. Hierdoor ontstaat o.a. een betere wortelontwikkeling en vroege groei.

Cynosa: bevat orthokiezelzuur wat het planten mogelijk maakt om silicium te assimileren om de plant structuren te versterken en de weerstand tegen ziekten te verhogen. Wordt meer en meer gebruikt in gewassen die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor meeldauw.

"De onderzoeken hebben geresulteerd in interessante data. De proeven hebben de volgende effecten aangetoond":

  • Percelen behandeld met Maxstim-producten vertoonden een significante groei ten opzichte van controleplots
  • Behandelde uien vertoonden een grotere homogeniteit
  • De wortellengte was bij behandelde planten aanzienlijk langer
  • De veerkracht van planten tegen schadelijke weersomstandigheden was enorm verbeterd in behandelde gewassen
  • Er werd een waarneembare toename van de verhandelbare opbrengst waargenomen bij percelen waarbij Maxstim werd gebruikt: hogere productiviteit en lagere % uitval.
  • Proeven hebben laten zien dat productie verhoging en 20% minder stikstof gift mogelijk is gebruikmakende van het programma Agriculture+ en Cynosa.
  • Proeven hebben laten zien dat productie verhoging en 20% minder fungicide gebruik mogelijk is gebruikmakende van het programma Agriculture+ en Cynosa.

De testen op basis van toediening met druppelbevloeiing met in totaal 12,5 liter Maxstim Agriculture+ en 5 liter Cynosa per ha zijn uitgevoerd zoals in onderstaand schema:

Grootte van de ui
In alle proeven werd ook duidelijk dat de gemiddelde grootte en de homogeniteit van de uien toenam.
Proefgegevens uit 2022

Minder ziekte-incidenten
"Maxstim-producten maken planten sterker en veerkrachtiger", zo claimt het bedrijf naar aanleiding van deze resultaten. "Een zeer belangrijk onderwerp dat steeds belangrijker zal worden in een wereld waarin steeds minder chemicaliën kunnen worden gebruikt. Het feit dat in de proeven naar voren kwam dat met het Maxstim programma icm minder fungiciden er nog steeds een interessante meeropbrengst als resultaat was, geeft aan dat een meer weerbare plant beter functioneert."

"Over het geheel genomen is het duidelijk dat de effecten van de Maxstim-behandelingen bij aardappelen een groot effect hebben op de plantgezondheid, kwaliteit en productiviteit. De akkerbouwer zal een winstgevender gewas hebben."

Voor meer informatie:
Maxstim
ventas.espana@maxstim.com
www.maxstim.com