Na een opmerkelijke daling in de tweede helft van het jaar, is de producentenprijs voor losse uien, gesorteerd in kratten, recentelijk weer enigszins in beweging gekomen en bedraagt nu gemiddeld €42,50 per 100 kg, wat een stijging van 5% is ten opzichte van de vorige maand. Naast progressieve verkopen op de binnenlandse markt, is er ook interesse getoond in Oostenrijkse producten over de grenzen heen. Met name grote uien zijn gewild.

Binnenlandse aardappelmarkt nog steeds gespannen
Verkopers van binnenlandse consumptieaardappelen ondervinden nog steeds de gevolgen van de recente lagere oogst (-16% ten opzichte van het 10-jarig gemiddelde). Uitsorteringen van hoge kwaliteit blijven de dagelijkse gang van zaken beïnvloeden. Hoewel de producentenprijs voor consumptieaardappelen in december met €44,00 per 100 kg voor de derde maand op rij op een relatief hoog niveau lijkt te zijn vastgelegd (+46% ten opzichte van vorig jaar), is er eenvoudigweg een tekort aan klasse I producten. Export is, vanwege de gespannen marktsituatie, niet mogelijk. Integendeel, om het binnenlandse aanbod te ondersteunen, is juist het tegenovergestelde het geval.

Bron: AMA

Foto index: Dreamstime