De precieze uitstoot van landbouwwerktuigen is niet duidelijk. Diesel is de standaard fossiele brandstof en er is nog weinig bekend over mogelijkheden voor reductie
van het gebruik van fossiele brandstoffen in landbouwwerktuigen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft opdracht gegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om te onderzoeken wat nodig is om de ontwikkeling van fossielvrije landbouwwerktuigen te ondersteunen. Daardoor kan de aanschaf en het gebruik bevorderd worden.

Er zijn vijf routes naar voren gekomen die kunnen bijdragen aan fossielvrije landbouwwerktuigen. De vijf routes die bijdragen aan de verduurzaming van landbouwwerktuigen zijn zowel technologisch als gedragsmatig: hernieuwbare brandstoffen, batterij elektrisch, waterstof, robotisering en gedragsverandering. Deze methodes geven aanzienlijke reductie van broeikasgassen en als duurzame elektriciteit wordt gebruikt is zelf een reductie tot nul emissie mogelijk.
Vergelijking tussen de routes.

Doorontwikkeling
De routes robotisering en waterstof met brandstofcel hebben nog een flinke doorontwikkeling nodig voordat deze kunnen bijdragen aan fossielvrije landbouwwerktuigen. Ook gedragsverandering kan naast technische oplossingen ook leiden tot minder gebruik van fossiele brandstoffen en kan voor goede bedrijfsvoering leiden. Voorbeelden daarvan zijn minder intensieve grondbewerkingen en vers gras voeren.

De tuinbouwsector is al een belangrijke speler in het opwekken van biogas. Dit biogas kan na bewerking worden gebruikt in trekkers met een gasmotor. De overgang naar duurzamere landbouwwerktuigen met daarin een grote rol voor robotisering sluit aan op een aantal maatschappelijke opgaven binnen de landbouw. Voorbeelden zijn verbetering van de bodemkwaliteit, arbeidsbesparing, precisielandbouw voor bemesting en vermindering gebruik chemische gewasbescherming. Via de vijf beschreven routes is niet alleen winst te halen op het klimaat (CO₂­reductie) en omgeving (vermindering uitstoot NOx, fjnstof, roet), maar is er ook een positieve impact op andere transitiepaden in de landbouw.
Slimme landbouwopties.


Pixelfarming Robotics (Almkerk in Nederland) heef een robot gebouwd die kan wieden, snoeien, maaien en schoffelen.

Bekijk hier het hele onderzoek van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.