Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Gesloten kringlopen - transitie naar een circulaire economie

NWO stimuleert met het programma "Gesloten Kringlopen - transitie naar een circulaire economie" nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Zo wil NWO de kennisbasis versterken en interdisciplinair onderzoek stimuleren dat leidt tot toepasbaarheid van kennis binnen en tussen de topsectoren Agri&Food, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Het onderzoek moet bijdragen aan transitie naar een circulaire economie. Dit biedt vanuit het perspectief van de verbindingen tussen water, agrarische productie, energie en biodiversiteit de mogelijkheid om de huidige systemen om te vormen naar klimaatrobuuste en hoogproductieve systemen. Een circulaire economie biedt kansen voor zowel economische groei als de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de beschikbaarheid van fossiele grondstoffen, schoon water en agrarische producten, en behoud van bodemvruchtbaarheid.

Voor wie
Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium.

U kunt als hoofdaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De hoofdaanvrager moet een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Naast verplichte betrokkenheid van private partijen, wordt ook samenwerking met TO2 en HBO organisaties gestimuleerd en biedt het programma de mogelijkheid bedrijven uit de creatieve industrie te betrekken in het consortium.

Wat aanvragen
Voor een project kunt u maximaal 750.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De NWO-financiering bedraagt maximaal 90% van het totale projectbudget. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 10% van de projectkosten bij te dragen. Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in-kind (max. 5%) zijn.

Het projectbudget (NWO financiering plus cash matching door partners) kan worden gebruikt voor:
  • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (analist).
  • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Kosten voor kennisoverdracht, internationalisering, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek kunnen in beperkte mate worden begroot ten laste van het subsidie. Het totaal aan materiële kosten mag niet meer dan 40% van het aangevraagde NWO-financieringsbedrag beslaan.
Wanneer
De deadline voor het indienen van aanvragen is 7 februari 2017, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Klik hier voor meer informatie.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven