Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

AWTI geeft advies aan Economische Zaken

"Stel topsectorenaanpak open voor nieuwe initiatieven vanuit het veld"

De Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie (AWTI) heeft op 6 september het advies 'Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen – Balans van de Topsectoren 2016' aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ). De raad bepleit het voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak. De aanpak moet worden opengesteld voor nieuwe initiatieven voor publiekprivate samenwerking en die op basis van heldere criteria te selecteren.De topsectorenaanpak is een succesvolle manier gebleken om publiek-private samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen vorm te geven. Uri Rosenthal, voorzitter van de AWTI: "Met de topsectorenaanpak heeft Nederland een samenwerkingsmodel ontwikkeld waar men in het buitenland met afgunst naar kijkt." De aanpak is in 2010 gelanceerd om de concurrentiepositie van Nederland te versterken.

Nieuwe samenwerkingsverbanden: topthema's
De topsectorenaanpak heeft een innovatieve manier van werken tot stand gebracht die zijn vruchten afwerpt. Daarom is voortzetting wenselijk. In haar huidige vorm biedt de aanpak te weinig ruimte voor nieuwe, cross-sectorale thema's en voor nieuwe spelers. Het bereik van de topsectorenaanpak moet daarom worden uitgebreid tot nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden die zich organiseren rondom een gezamenlijke opgave: een topthema. "De schotten en mallen tussen de topsectoren moeten worden weggehaald", aldus Arno Peels, raadslid en voorzitter van het projectteam.

"Richt het beleid op koplopers"
Er is een behoefte aan heldere criteria voor toegang tot de faciliteiten van de aanpak. Samenwerkingsverbanden moeten aantoonbaar bijdragen aan duurzame economische groei en ontwikkeling. De kern van de topsectorenaanpak is de samenwerking in triple helix verband. Het gaat daarbij om die bedrijven die daar het meest baat bij hebben: de innovatieve koplopers.

Meer dan kennisontwikkeling alleen
De topsectorenaanpak richt zich steeds meer op internationalisering en human capital. Daarnaast moeten ook zaken als marktcreatie, launching customership, het mobiliseren van kapitaal en het stimuleren van ondernemerschap aan bod komen.

"Verhoog de TKI-toeslag"
De topsectorenaanpak is het ontwikkelingsstadium voorbij. Het is tijd voor intensivering en opschaling. Daarmee kan de impact worden vergroot. Daartoe moet de TKI-toeslag omhoog en is een goede afstemming met de Nationale Wetenschapsagenda nodig.

Reactie Kamp
Minister Kamp: "De uitkomsten van het AWTI-advies bevestigen dat het Topsectorenbeleid werkt. De samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden wordt binnen de negen Topsectoren goed vormgegeven. Dat is van grote betekenis voor de Nederlandse economie en daar profiteren wij allemaal van. De aanbevelingen van de AWTI, het verder uitbouwen van de topsectorenaanpak en het inzetten op maatschappelijke uitdagingen, gaan wij een vervolg geven bij de verdere vormgeving van het Topsectorenbeleid."

Voor meer informatie:
www.awti.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven