Eurofins Agro zoekt oudste grondanalyseverslag

Eurofins Agro roept boeren en telers op om eens in hun archief te duiken. Wie heeft het oudste analyseverslag van grondonderzoek liggen van een perceel dat nog steeds in gebruik is binnen het bedrijf? En wie heeft de oudste reeks aan grondverslagen van één en hetzelfde perceel?
Eurofins Agro is in het bezit van veel data die gaan over de bodem in Nederland. Sinds 1928 wordt er al grondonderzoek gedaan, als eerste door het voormalige Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewas (BLGG), één van de voorlopers van het huidige Eurofins Agro. Vrijwel al het grondonderzoek in Nederland wordt ook op dit moment door het bedrijf verzorgd.

Voor en na de digitalisering
Sinds de digitalisering is het steeds eenvoudiger geworden om data van grondonderzoek te bewaren en om verbanden te leggen op basis van gemiddelde resultaten. "Dan hebben we het over de laatste paar decennia", stellen Arjan Reijneveld en Karst Brolsma, respectievelijk productmanager en onderzoeker bij Eurofins Agro. "Vanaf halverwege de jaren '80 hebben we veel gegevens digitaal vastgelegd. Oudere gegevens zijn veel minder beschikbaar, van de periode voor 1984 hebben we soms wel regiogemiddelden, maar geen gegevens op perceelniveau."

Onderzoek naar bodemvruchtbaarheid
Met de hulp van boeren en telers hoopt Eurofins Agro nu verder onderzoek te kunnen doen naar bodemvruchtbaarheid in Nederland. "Als we het hebben over bodemvruchtbaarheid zijn niet alleen de grondcijfers interessant", stelt Arjan Reijneveld. "Minstens zo belangrijk is het bodemmanagement dat er achter zit." Om deze reden willen de onderzoekers van Eurofins Agro interviews houden met inzenders van archiefmateriaal. "Hoe uitgebreid we dit kunnen doen is uiteraard afhankelijk van het aantal inzendingen. Het zou mooi zijn als we een goed beeld krijgen van bedrijven op alle grondsoorten in Nederland. Natuurlijk benutten we data van grondonderzoek alleen in overleg met deze boeren/telers."

Daalt de bodemvruchtbaarheid?
Er is de laatste tijd veel te doen geweest over bodemvruchtbaarheid. Eurofins Agro constateert bijvoorbeeld dat het koolzure kalkgehalte afneemt in de jonge polders. Reijneveld: "De ouderdom van percelen kan als het ware worden geschat met behulp van cijfers over de snelheid van afname van dat koolzure kalkgehalte." De afname van koolzure kalkgehaltes is een natuurlijk proces. In oude polders dalen de kalkgehaltes niet verder, de kalk die in de bodem zit, is inert. "Daarnaast zien we natuurlijk ook een effect van onder andere het mestbeleid. Er is minder aanvoer van mest. Dat heeft een effect op de gehaltes aan nutriënten in de bodem en er zijn sterke aanwijzingen dat ook de kwaliteit van de organische stof verandert."

Onderzoek van vóór 1970
Onderzoeker Karst Brolsma legt uit wat Eurofins Agro zoekt. "De reeksen die we nu hebben bevatten veelal informatie van 1984 tot nu en in enige gevallen van 1970 tot nu. We zouden graag percelen bekijken waar ook grondonderzoek van voor 1970 van bekend is. Rond 1970 veranderde er veel in de landbouw. In de veehouderij kwamen er ligboxenstallen, de specialisatie zette door en de maisteelt begon voorzichting. Ook in de akkerbouw en tuinbouw veranderde er veel. Het zou mooi zijn als we reeksen van grondonderzoek kunnen vinden die starten voor 1970. We willen de cijfers van deze percelen (pH, organische stof, P-cijfers en meer) op een rij zetten en vervolgens bespreken met de gebruiker." Uiteraard hoeven de originele verslagen niet verstuurd te worden. Een kopie per verslag volstaat.

Prijzen voor inzenders
Inzenders van historisch materiaal kunnen een mooie prijs winnen: De inzender van de oudste reeks grondanalyses van een perceel dat nog steeds in gebruik is bij het bedrijf ontvangt een gratis onderzoek BodemconditieScore. In dit onderzoek wordt op de plaats waar eerder een grondmonster is genomen, een profielkuil gegraven met een bodemkundige. Het levert praktische advies voor bodemverbetering op. Het is ook zeer geschikt om samen met een studiegroep te doen.

Naast de hoofdprijs worden er nog 3 CHECK-analyses weggegeven. Hiermee wordt de actuele beschikbaarheid van nutriënten voor het gewas gemeten tijdens het groeiseizoen. En er zijn 4 Spear&Jackson spades beschikbaar voor inzenders van historisch analysemateriaal.

De kopieën van de analyseverslagen kunnen verstuurd worden naar communicatie@eurofins-agro.com of per post naar:

Eurofins Agro
t.a.v. afdeling communicate
Postbus 170
6700 AD Wageningen


 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven