LTO gaat zich inzetten voor getroffen telers in Groningen

Omdat het hard nodig is om op te komen voor de belangen van Groningse telers in het aardbevingsgebied, gaan LTO Noord, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Melkveehouders Vakbond (NMV) op onderdelen samenwerken.

Dat hebben de drie organisaties besloten tijdens een gezamenlijk overleg op 20 februari. Een samenwerking op het gebied van belangenbehartiging voor de getroffen boeren is volgens LTO Noord een goed signaal richting de agrosector en de politiek. 

Toekomstperspectief
Beweging van de bodem als gevolg van gaswinning en schade door aardbevingen, veroorzaken miljoenen euro's schade voor agrarische ondernemers. Zij worden geconfronteerd met schade aan schuren en stallen, maar ook ondergronds aan mestkelders en drainage door (ongelijke) bodemdaling. Een boer is 100% afhankelijk van grond, gebouwen en infrastructuur. In relatie tot deze bedrijfsmiddelen is de toekomst voor veel agrarisch ondernemers in het aardbevingsgebied een vraagstuk.

Samenwerking
LTO Noord gaat op onderdelen gezamenlijk optrekken in de belangenbehartiging voor de getroffen agrarische ondernemers. Daardoor wordt de positie en de belangen van de landbouw nog beter geborgd. Bij de formele overleggen en dialoogtafels blijft LTO Noord, in afstemming met de andere boerenvertegenwoordigers, de landbouw vertegenwoordigen. Inmiddels hebben de NMV en NAV zich ook aangesloten bij de bestaande Klankbordgroep Mijnbouwschade. Verder zetten de drie organisaties zich gezamenlijk in voor een loket om boeren met bevingsschade te ondersteunen en faciliteren in schadeafhandeling. Daarnaast pleiten de drie landbouworganisaties voor een investeringsfonds voor getroffen boeren.

In deze nieuwe samenwerking blijft LTO Noord, net als de NMV en NAV, vanuit de eigen organisatie opereren. Er wordt samengewerkt waar het kan, maar het afhandelen van meldingen en claims wordt gescheiden gehouden van de belangenbehartiging. Alma den Hertog, regiobestuurder LTO Noord Groningen: "Voor LTO Noord is belangenbehartiging de basis. Dan gaat over alle facetten van schadecompensatie en het versterken van de positie van de agrosector in het aardbevingsgebied. Voor het uitvoeren van het tienpuntenplan om de schade bij boeren aan te pakken, is al veel inzet gepleegd en gerealiseerd. Nu gaat het erom dat we de belangen van de landbouw optimaal borgen in het nieuwe schadeprotocol wat Wiebes begin februari presenteerde."

Informatieavond
Op 5 maart organiseert LTO Noord een informatie avond voor alle getroffen agrarische ondernemers uit Groningen. Daar presenteert LTO Noord de bereikte resultaten van het plan van aanpak wat met de NAM is opgesteld voor de gevolgen van gaswinning, specifiek voor de agrosector. Ook de nieuwe structuur in het mijnbouwschade dossier, het schadeprotocol en de inzet voor de agrosector in de toekomst komen aan bod. 

Voor meer informatie:
Land- en Tuinbouw Organisatie Noord
Zwartewaterallee 14
8031 DX Zwolle 
T: 088 - 888 66 66

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven