Innovatie in uien en in groene grondstoffen

Landelijke uiendag Colijnsplaat: nieuwe wegen

Welkom op de Landelijke Uiendag ‘plus’ op Rusthoeve, Colijnsplaat. Een dag met een ‘plus’ omdat wij op deze dag van ontmoeting en kennisuitwisseling willen laten zien dat onze activiteiten en onderzoeksresultaten ook buiten de uiensector inzetbaar zijn. Wanneer: donderdag 26 augustus. Locatie: Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat

Er zijn noviteiten te zien op het gebied van het plaatsspecifiek planten van uien.
De uien worden op afstand gelegd in de rij zoals in Nederland nieuw is. Het recht rijden gebeurt met behulp van RTK-GPS. Dit zal gedemonstreerd worden met een rijdende machine.

U kunt kennisnemen van onderzoeksresultaten van de nieuwe zaaimachine van het UIKC in het kader van bemesting. Verder is er informatie beschikbaar uit onderzoeken rondom onkruidbestrijding (o.a. gebruik van hulpstoffen), thripsbestrijding, schimmelbestrijding en bewaartechniek.

Ook is er aandacht voor de juiste rassenkeuze van zaaiuien. Alle zaadhuizen zijn aanwezig met verschilleden rassen en gerooide uien. Bovendien heeft UIKC een aantal jaren rassenonderzoek uitgevoerd. Het laatste jaar is dit gebeurd in samenwerking met Ui&Peen te Lelystad

Ook besteden wij aandacht aan het toedienen van mest via rijensystemen en met mestconcentraten in aardappelen. Toepassing hiervan is niet alleen geschikt voor uien en aardappelen maar ook voor andere gewassen. Speciaal aandacht is er ook voor het thema bodemleven.

Organische stof is nog geen humus ! Bodemleven is belangrijk en organische stof wordt weer een belangrijk onderwerp. Toch is het niet de organische stof maar de humus welke verantwoordelijk is voor een gezonde productieve bodem. Wat valt er te doen om het humus gehalte van de bodem te verhogen?

De uien-kliniek

In de centrale tent is wederom het Onion-Plaza ingericht met deze keer een rassenshow en evenals vorig jaar ook de ‘uien kliniek’. Hier kunnen zieke of verdachte uien worden gebracht en aan een college van deskundigen een oordeel worden gevraagd. Gezien het succes van vorig jaar zullen we dit weer organiseren.

Groene grondstoffen

Er is een speciaal veld aangelegd rondom zogenaamde ‘groene grondstoffen’. Zijn er nog andere mogelijkheden in de landbouw dan de traditionele voedselproductie? De komende jaren staan we voor de uitdaging van een steeds groter wordend tekort aan fossiele grondstoffen en dat terwijl de bevolkingsaantallen toenemen en dus ook de vraag naar grondstoffen toeneemt.

Dit tekort zorgt voor druk op de energiemarkt én op de markt van de grondstoffen:
de synthetische stoffen – die een zeer belangrijke rol spelen in bouw en industrie - zijn niet onuitputtelijk voorradig.

We hebben een aantal gewassen en hun toepassingen voor u verzameld: quinoa, miscanthus, vezelhennep, teff, lupine, sorghum, aardpeer en nog veel meer. Wist u dat het mogelijk is om natuurlijk rubber te maken uit paardenbloemen?
Hoe zien deze gewassen eruit en wat kunnen ze betekenen?

Kom op 26 augustus naar de Uiendag ‘Plus’ te Colijnsplaat en laat u inspireren op het veld of in de tent!

Catering en toegang zijn gratis!

Het UIKC is een samenwerkingsverband tussen Proefboerderij Rusthoeve en DLV Plant. Het doel van het Uien Innovatie en Kenniscentrum wordt als volgt weergegeven Een verdere kennisontwikkeling van de uiensector teneinde de internationale koppositie van Nederland in de uienmarkt voor de diverse deelmarkten uit te bouwen. Dit gebeurt in samenwerking met alle schakels in de keten. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum zal zich naast de uitvoering van onderzoeksopdrachten nadrukkelijk ook profileren als netwerkorganisatie.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven