Eerste gespreksronden Landbouwakkoord gaan van start

Komende week zijn de eerste gesprekken richting een Landbouwakkoord aan de zogenaamde ‘sectortafels’. Aan deze zes tafels wordt door onder meer de LTO-vakgroepen de sectorspecifieke inhoud besproken, zo meldt LTO Nederland. Daarbij wordt ingezet op thema’s als verbeteren van het verdienvermogen, beschermen van de landbouwgrond en het juridisch geborgd toepassen van innovaties en managementmaatregelen. De zes sectortafels samen leveren komende maanden input voor de overkoepelende ‘hoofdtafel’. De thema’s die daarbij aan bod komen richten zich op een toekomstbestendige agrarische sector.

Thema’s
De zes sectortafels bestaan uit 1) melkvee- en kalverhouderij, 2) akkerbouw, vollegrondsgroenten en bollenteelt, 3) (glas)tuinbouw en sierteelt, 4) varkenshouderij, 5) pluimvee en 6) multifunctionele landbouw. De rode draad aan de sectortafels is het werken aan voldoende verdienvermogen en een goed inkomen voor ondernemers, met ruimte voor ondernemerschap. Waar inkomsten niet uit de markt te halen zijn, moet bij maatschappelijke wensen gedacht worden aan andere manieren om de kostprijsverhoging voor boeren en tuinders te vergoeden. Een ander terugkerend vraagstuk is de schaarste van grond in Nederland. Terwijl het areaal landbouwgrond krimpt, vergen maatschappelijke wensen juist meer ruimte voor de sector. Ook zal er veel gesproken worden over het terugbrengen van de emissies op een juridisch geborgde manier. De focus ligt daarbij niet enkel op stikstof. Voor LTO staat centraal dat minder emissie niet hetzelfde is als krimp, maar dat veel winst behaald kan worden via stal-, voer-, mest-, grondgebruik en andere innovatiemaatregelen.

Wekelijkse video-update
LTO vindt het belangrijk om leden goed te betrekken bij het vervolgtraject. Op korte termijn zullen we onze leden informeren over de doelen die we per sector willen bereiken aan de sectortafels. En vanaf volgende week geeft voorzitter Sjaak van der Tak in zijn wekelijkse video een update vanuit het Landbouwakkoord. Daarbij gaat hij specifiek in op vragen en suggesties van onze boeren en tuinders. Het is belangrijk dat de leden van LTO goed aangehaakt zijn bij dit belangrijke proces dat invloed gaat hebben op ieders bedrijf. De leden van LTO worden daarvoor opgeroepen om bij de regionale ledencontactcentra en hun vakgroepbestuurders vragen en suggesties in te sturen.

Achtergrond
Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil samen met landbouworganisaties, ketenpartijen, medeoverheden en natuurorganisaties tot een Landbouwakkoord komen. Doel van het Landbouwakkoord is om het verdienvermogen voor boeren en tuinders te versterken terwijl de sector invulling moet geven aan doelen op het gebied van natuur, klimaat en water. Kortom: overheid, keten en consument moeten de boer helpen om duurzamer te produceren. Met als doel een helder beeld van hoe de landbouw eruit ziet in 2040, zodat ondernemers daar met rust en vertrouwen invulling aan kunnen geven. Of het ons gaat lukken om een dergelijk Landbouwakkoord te sluiten is nu nog volstrekt onduidelijk, maar helder mag zijn dat LTO alleen een akkoord zal sluiten als dat gedragen wordt door onze leden. En laat kraakhelder zijn: er kan sowieso geen akkoord worden gesloten als er niet éérst duidelijkheid ontstaat voor de PAS-melders en ‘interimmers’.

Bron: LTO Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.