Thema 2: Voedselveiligheid & Kwaliteit

GroentenFruit Huis ontwikkelt en onderhoudt kennissystemen

Het GroentenFruit Huis monitort de keten proactief op risico's en simuleert incidenten om zo tijdig en adequaat te kunnen ingrijpen indien de situatie dat vereist. Het GroentenFruit Huis is onderdeel van het kernteam voor crisis- en risicomanagement. Het team brengt kennis en netwerk samen en beschikt over een actueel draaiboek op basis van kennis en evaluatie van eerdere issues met checklists en netwerkkaarten met contactgegevens van relevante personen.

Het GroentenFruit Huis ondersteunt bedrijven door normen te vertalen naar praktische handvaten. De kennis over voedselveiligheidsrisico's en het beheersen ervan zijn beschikbaar via o.a. GroentenFruit portaal, de EWRS databank, de Hygiënecode en de Nationaal Technische Werkgroep van Global GAP. Het GroentenFruit Huis is betrokken bij het Publiek Private onderzoeksproject Microbiologie in de voedingstuinbouw. Binnen deze PPS zijn drie werkpakketten gedefinieerd. Het eerste werkpakket is gericht op risicobeoordeling van de keten en preventie door middel van kennis beheersmaatregelen. Het tweede werkpakket omvat sectorale microbiologisch onderzoek en het derde werkpakket desinfectie van waswater bij snijderijen.

Het GroentenFruit Huis huisvest Stichting Food Compass. De onafhankelijke stichting met driehonderd deelnemers die jaarlijks duizenden monsters neemt en residuanalyses laat uitvoeren door geaccrediteerde laboratoria. Op basis van de residuanalyses vindt risico-gestuurde monitoring plaats. Sinds medio 2013 vindt er ook een microbiologisch onderzoeksprogramma plaats.

Inzicht
Op 20 mei a.s. organiseren DPA en Frugi Venta hun Algemene Ledenvergadering, deels afzonderlijk en deels gezamenlijk. Naast een besloten deel voor leden en een informatief en inspirerend openbaar deel voor genodigden, worden er vier workshops voorbereid. Deze zijn gericht op de vier thema's en geven inzicht in de activiteiten die worden uitgevoerd door het GroentenFruit Huis en betrekking hebben op het betreffende thema.
Er zijn diverse activiteiten op het gebied van Voedselveiligheid & Kwaliteit waar het GroentenFruit Huis aan meewerkt. Hou de nieuwsberichten in de gaten. Leden en begunstigers van DPA en Frugi Venta zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de workshop Voedselveiligheid & Kwaliteit op de ALV op 20 mei a.s. Aanmelden kan via de website.

Sinds 1 januari 2014 werken DPA en Frugi Venta samen in het GroentenFruit Huis. Het GroentenFruit Huis is de organisatie die met één stem spreekt namens de sector. De activiteiten van het GroentenFruit Huis richten zich naast Voeding & Gezondheid op Voedselveiligheid & Kwaliteit, Marktaangelegenheden & Statistiek en ICT & Logistiek.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven