Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Verwachtingen oogstjaar 2016 voor zaaiuien

Areaal zaaiuien verplaatst zich naar het zuiden

Environs International in Bergschenhoek heeft eerder onafhankelijk marktonderzoek verricht met betrekking tot consumptieaardappelen. Dit had betrekking op een voorraadmeting en de verwachtingen voor oogstjaar 2016. Datzelfde is ook uitgevoerd voor zaaiuien. De uitkomsten van onderzoek zijn als volgt:

Areaal zaaiuien verplaatst zich naar het zuiden
Aan de hand van de areaalcijfers van circa 200 respondenten die in 2016 zaaiuien telen of dat in 2015 hebben gedaan kan worden vastgesteld dat het areaal dat door deze akkerbouwers wordt geteeld in 2016 praktisch gelijk is aan dat van 2015.

Maar we zien wel een duidelijk regionaal verschil: de ondervraagde telers boven de rivieren leveren circa 8% areaal in terwijl die in het zuiden dit jaar gemiddeld 8% méér zaaiuien telen dan in 2015. Tel daarbij het areaal van 'nieuwe telers' in beide regio's en dat verklaart de overheersende indruk van een toename van het areaal in vooral het zuiden.

Meer dan 90% van de actuele telers heeft gele rassen gezaaid en 16% (ook) rode. De overlap van 6% betekent dat een klein deel van de telers dit jaar beide soorten telen en dat maar circa 10% alléén rode uien heeft gezaaid.

Areaalverwachting van telers (landelijk/regionaal)
Gevraagd naar de indruk die men heeft aangaande het areaal zaaiuien in Nederland enerzijds en in de eigen streek anderzijds, komt ook hier het beeld naar voren van een flinke toename op landelijk niveau en in wat mindere mate in eigen omgeving: 52% heeft de indruk dat er dit jaar (iets tot veel) meer zaaiuien in Nederland wordt geteeld en 33% meent dat dat (ook) in de eigen regio het geval is. Opmerkelijk is ook hier dat velen landelijk een toename verwachten, maar dat die toename dus met name plaatsvindt buiten de eigen regio. Verder duiden de uitkomsten er op dat men de indruk heeft dat die areaalgroei vaker in het zuiden plaatsvindt. Kortom, zelf verwachten veel telers een stijging van het areaal en dat die het grootst zal zijn beneden de rivieren.

De opbrengstverwachting is voorzichtig
Gemiddeld verwacht men dit jaar 55,3 ton uien per hectare te oogsten. Dat ligt ruim onder het 7-jaarsgemiddelde van 62 ton dat wij de afgelopen jaren hebben gemeten in de voorraadpeilingen voor Bureau Uienmarkt Informatie: 55 ton per hectare was in die jaren zelfs de laagste gemeten bruto opbrengst na oogst. Ook hier duidt dit op een realistische voorzichtigheid bij de telers die past bij het vroege stadium van de peiling: men rekent zich niet rijk.

Afzetstrategie: nog veel vrijheid en 31% afland
Omgerekend naar tonnen opbrengst wordt aangegeven dat 11% van de verwachte bruto opbrengst op contract, poolcontract of voor meeleveren wordt geteeld. 89% is volgens de telers nog vrij afzetbaar, terwijl ook hier een kleine restgroep (0,6% voor boerderijverkoop, en dergelijke) de 100% volmaakt.

De afzetplanning laat zien dat naar verwachting 31% van de opbrengst afland zal worden afgezet en nog eens 28% voor 1 januari zal worden geleverd. Ruim 37% zal tussen 1 januari en 1 mei 2017 worden geleverd en de resterende 3% pas na 1 mei

Bron: Akkerbouwplaza


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven