Veldleeuwerik Brabant neemt kijkje op Bayer Forward Farm

Dinsdag 13 september heeft Veldleeuwerik groep Brabant een bezoek gebracht aan de Bayer Forward Farm in Abbenes. Naar aanleiding van diverse discussies binnen de groepen over perceel- en erfemissie kon men oplossingen in de praktijk zien. Ook binnen de discussie die met het waterschap in Brabant loopt biedt de Forward Farm mogelijkheden om emissie naar het oppervlaktewater terug te dringen.

De Bayer Forward Farm "Het groene hart" ligt in Abbenes in de Haarlemmermeer. Eigenaar Jasper Roubos is een jonge gedreven akkerbouwer met ongeveer 80 ha akkerbouw. Jasper teelt granen, suikerbieten, aardappelen, uien en bloembollen. Daarnaast heeft Jasper een loonwerktak in de gewasverzorging met gewasbeschermingsmiddelen. Op het terrein is een bewaarschuur aanwezig voor granen, aardappelen en uien. Daarnaast runt de vrouw van Jasper een camper staanplaats met ruimte voor +/- 25 campers. Jasper participeert in diverse studieclubs en is ook deelnemer van Veldleeuwerik.Voordat Jasper in contact kwam met Forward Farming had Jasper duurzaamheid al hoog in het vaandel staan. Jasper vindt dat het anders moet en kan. Om de komende jaren nog goed voedsel te telen moeten wij zuinig omgaan met alle beschikbare middelen en een goed producerende bodem behouden. Duurzaamheid is daarom ook niet nieuw voor Jasper. Zonnepanelen en een helofytenfilter voor de campers waren dan ook reeds aanwezig op het bedrijf. De Forward Farm is Jasper daarom ook niet vreemd en past prima binnen de bedrijfsvoering van Jasper. De beslissingen voor het akkerbouwbedrijf neemt Jasper helemaal zelf. De Forward Farm behandeld wel veel thema's op het gebied van emissie, biodiversiteit en precisie landbouw. Jasper leert hier veel van en past daar waar mogelijk de thema's toe.

Onder het motto "Vergroening door precisie" heeft Bayer CropScience wereldwijd voorbeeldbedrijven aangesteld. Dit om te laten zien dat duurzame landbouw de beste manier is om in 2050 meer dan 9 miljard mensen te kunnen voeden. Het is de bedoeling dat met name stakeholders (politici en beleidsmakers) die niet dagelijks op een landbouwbedrijf komen in de praktijk zien hoe je op een duurzame manier landbouw kunt bedrijven. Ook is de Forward Farm bedoeld om te laten zien dat er op dit moment al veel verduurzaming op de landbouwbedrijven plaatsvindt. Binnen Vergroening door precisie zijn 6 elementen gedefinieerd om in de toekomst voldoende duurzaam geteeld voedsel te hebben. Allereerst een gezonde oogst met inkomenszekerheid voor de teler, telers gaan hiervoor minder input gebruiken, de keten zal zich ook tegen verspilling moeten inzetten, een geïntegreerde teelt zal de basis moeten zijn, de gereedschapskist met voldoende effectieve gewasbescherming zal nodig blijven en alles moet toegepast worden op een veilige en schone manier.

Op het bedrijf van Jasper worden, binnen het kader van Vergroening door precisie, diverse thema's behandeld die elke teler kan toepassen op zijn bedrijf. Het is erg mooi om te zien dat elk afzonderlijk thema al bijdraagt aan de verduurzaming van de keten. Dat kunnen kleine en grote ingrepen zijn. Emissie en veiligheid zijn grote thema's op de Forward Farm en sluit dus prima aan bij de discussies die in de Brabantse groepen zijn. Enkele voorbeelden die op de Forward Farm te zien zijn; een goede spoelplaats, Phytobac, Heliosec, helofytenfilter, compostkuil, regenwateropslag, GBM opslag, goede pootgoed behandeling, dieselopslag, olie en benzine afscheider. Allemaal oplossingen die bijdragen aan een verduurzaming van de keten.

Interessant zijn de oplossingen voor perceel afspoeling. Proefopstellingen voor dam en diking laten zien dat er veel emissie reductie gewonnen kan worden. Ook het toepassen van Transformer die gewasbeschermingsmiddelen beter bindt aan de grond is een simpel oplossing. Lagune greppels langs percelen voorzien van compost, reinigen het water grotendeels van gewasbeschermingsmiddelen alvorens dit in het oppervlaktewater terecht komt. Ook voor persoonlijke bescherming is veel aandacht en kun je met eigen ogen zien in een 'dark room' hoe belangrijk persoonlijke bescherming is.

Er is zo veel te zien op het bedrijf wat betreft biodiversiteit, bijen, precisie landbouw, drift, easy flow en emissie dat een bezoek echt de moeite waard is. Simpele oplossingen voor elk bedrijf en elke Veldleeuwerik teler!

Bron: Veldleeuwerik

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven