Spanje produceert meer dan 50% van alle Europese knoflook

De directeur-generaal vanhet Spaanse Ministerie van Landbouw, Fernando Miranda, heeft onlangs een toelichting gegeven over het sociale en economische belang van de Spaanseknoflooksector. Ook benadrukte hij het succes van Spaans knoflook op dewereldmarkt.

Miranda gaf een toespraak bij het tweedeInternationale Knoflookcongres, dat twee dagen lang werd gehouden in La Albercade Zancara, in Cuenca. Tijdens zijn speech gaf Miranda toe dat China meteen volume van meer dan 19 miljoen ton de grootste producent ter wereld is.Ondanks dat heeft Spanje binnen de EU de grootste knoflookproductie. Spanjeproduceert ongeveer 180.000 ton, wat meer dan 50% is dan de totaleknoflookproductie van de EU. Miranda wees ook op de positie die de Spaanseknoflooksector op de wereldmarkt heeft ingenomen. Spanje is de tweede grootsteknoflookexporteur ter wereld. In de afgelopen jaren is de export significanttoegenomen. Het exportvolume is gegroeid van 64.000 ton in 2011 tot 148.000 tonin 2015.

Deze statistieken laten volgens hem het belangvan Spanje voor de internationale handel zien. Er wordt volgens hem goed werkuitgevoerd door Spaanse telers en exporteurs. Knoflook heeft van alle Spaanse landbouwproductenin de afgelopen jaren de sterkste ontwikkeling gezien. Miranda prees de effectiviteit van hetknoflookcongres. De tweede editie bood unieke mogelijkheden voor professionelepartijen uit andere landen om in contact te komen met Spaanse telers. Ook koner zo informatie uit worden gewisseld, over bijvoorbeeld de verschillendestadia van de productie en hoe knoflook op de markt kan worden gezet. Dit zijnessentiƫle factoren voor het concurrerend vermogen van deze sector.

Op het congres worden een aantal belangrijkeonderwerpen besproken, zoals oogstmanagement, mechanisering, opslag en hetgebruik van plaatselijke irrigatie. Miranda feliciteerde de organisatie achterhet evenement. Het congres is niet alleen beperkt tot issues die aan landbouwzijn gerelateerd, maar kijkt ook naar een groter wereldbeeld. Zo wordt er ookgediscussieerd over klimaatverandering, dat voor het Ministerie van Miranda vangroot belang is. Het Spaanse Ministerie van Landbouw ontwikkelt een aantalinitiatieven die een oplossing moeten geven voor de gevolgen van steedsextremere weersomstandigheden. Tot slot zei Miranda dat de uitwisseling vaninformatie tussen verschillende partijen zowel nu als in de toekomst ervoor zalzorgen dat de gehele leveringsketen van knoflook kan worden verbeterd.

Bron: Mapama


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven