Bijeenkomst knoflooksector Italië, Spanje en Frankrijk

De prijzen voor knoflook van goede kwaliteit stijgen, dus de kwaliteit dientop peil te blijven. Dit was één van de argumenten, die op 23 maart 2017 naarvoren gebracht werden tijdens een vergadering van de contactgroep van Italië,Spanje en Frankrijk. Het evenement werd georganiseerd door het Consorzio Agliorosso di Sulmona en werd voorgezeten door Stefania Baldassarre en coördinatorAntonio Ricci. Burgemeester Annamaria Casini heette de aanwezigen welkom.Voorzitter Baldassarre vertelde dat het consortium in2010 werd opgericht om een product veilig te stellen dat aan populariteit leekte verliezen. "In het begin waren er maar acht producenten maar nu zijn er 71met een totaal areaal van 110 hectare. Iedere producent heeft gemiddeld ietsmeer dan één hectare en vrijwel al het werk wordt nog met de hand gedaan. DeRosso di Sulmona knoflook had het moeilijk omdat andere, productievere roderassen in opkomst waren en vanwege de lage prijzen. De laatste paar jaar kiezenechter weer meer mensen ervoor om dit lokale ras te telen, waardoor deproductie en werkgelegenheid groeien."


Fedagri Confcooperative presenteerde de cijfers vande Italiaanse sector. "Tussen 2013 en 2016 produceerden wij 29.500 ton knoflookop een areaal van 3.300 hectare, een productietoename van 9%. De inkoopprijzenvan bewerkte knoflook zijn gestegen. In februari van dit jaar bereikten we eenprijs van €3,19 per kilo, wat een stijging van bijna €1,00 tussen 2014 en 2016betekent. Producenten verkochten hun producten voor gemiddeld €2,31 - €4,24 perkilo."

Daarnaast daalde de import van knoflook in Italië van 27.000 ton in 2013naar 23.000 ton in 2016 (€65 miljoen). De export daalde van 11.000 ton naar 9.185ton (respectievelijk €33 en €30 miljoen). Voor 2017 wordt een productiestijgingvan 5% tot 10% verwacht. In 2016 was de kwaliteit hoog, mede vanwege het weer, dat bevorderlijk was voor het drogen van de knoflook.De voorzitter van het Franse knoflookcomité, Christiane Pieters,presenteerde de cijfers van het seizoen 2016 dat zeer gunstig verlopen is voor zowel witte, paarse als rode knoflook. De kwaliteit was goed voor witte en paarserassen maar de rode rassen hadden te maken met problemen als gevolg vanfusarium. In het zuidwesten van Frankrijk besloeg het knoflookareaal in 20151.564 hectare en in 2016 was dit 1.713 hectare. In de regio Drome groeide hetareaal eveneens en werd van 2.660 hectare uitgebreid naar 2.750 hectare. In2015 bedroeg het productievolume 7.300 ton en 2016 groeide dit naar 21.200 tondankzij de hoge productie en het grotere areaal.

Klik hier voor de foto's

Naar verwachting zal het areaal in 2017 nog verder groeien. De prijzen voorwitte knoflook stegen van €2,29 in 2011 naar €3,26 per kilo in 2016. Die vanpaarse knoflook stegen van €2,74 naar €3,48 per kilo. Rode knoflook heeft eenstabielere prijs van €4,77 per kilo. De retailprijzen stegen van €8,34 naar€9,44 per kilo. Geïmporteerde knoflook, veelal uit Spanje, steeg van €8,36 naar €8,88 per kilo. De groei van hetareaal bedraagt 10% in 2017. Voor roze knoflook wordt de opbrengst op 5 ton perhectare geraamd en voor witte knoflook op 8 ton per hectare.

   

Jose Antonio Corell en Julio Bacete vertelde over het Spaanse seizoen. "2016was een goed jaar, met prima opbrengsten zowel qua volumes als prijzen, wat medete danken is aan de tegenvallende oogst in China. We hebben hiervan kunnen profiteren. Spanje produceerde ruim 200.000 ton op een areaal van in totaal21.000 hectare." 150.000 ton werden geëxporteerd. De export naar Zuid-Afrika,de Verenigde Staten, Japan en Taiwan is gegroeid.

Klik hier voor de foto's

Spanje exporteerde 10% minder naar de EU dan vorig jaar (ongeveer 100.000 ton).Voor 2017 wordt een stijging van 5% tot 10% verwacht. Spanje eindigde hetseizoen zonder voorraden en zal mogelijk niet in staat zijn om aan alle vraagte voldoen.

Roberto Cherubini van het ministerie van Landbouw belichtte de commerciëleaspecten en veranderingen binnen de sector. Vittorio D'Allessandro benadrukte hetbelang van gecertificeerd pootgoed voor het verkrijgen van eenkwaliteitsproduct. Het pootgoedbedrijf, de regionale fytosanitaire dienst enCrea scs (voorheen Ense) zijn alle betrokken bij de certificering.

De volgende ontmoeting vindt in 2018 in Frankrijk plaats.

Contact:
Stefania Baldassarre/Antonio Ricci
Consorzio Aglio rosso di Sulmona
Via Tratturo, 1
67039 Sulmona (L'Aquila)
Cell. 338/5080981
Email: info@agliorossodisulmona.org
Web: www.agliorossodisulmona.org

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven