Pas op voor trips in uw zaaiuien!

Laat u niet verrassen door valse meeldauw in uw zaaiuien

Laat u niet verrassen door valse meeldauw in uw zaaiuien
De laatste jaren zijn we behoorlijk verrast door valse meeldauw door het te laat inzetten van Fubol Gold®.

Ondanks het droge voorjaar groeien de uien goed. Vanaf de langste dag beginnen de meeste uien te bollen. Vanaf de bolling zien we meestal ook een enorme toename van de bio-massa. Zowel de bolling als het bladvolume neemt enorm toe. In het uiengewas heb je dan ook al snel te maken met een micro-klimaat. Door de hoge relatieve luchtvochtigheid (vooral bij grotere wisseling van de dag- en nachttemperatuur) hebben we te maken met dauw waarbij de pijpen lang nat blijven. Dit zijn dan ook de ideale omstandigheden, waarbij valse meeldauw zich kan ontwikkelen.

Het is daarom raadzaam alert te blijven op schimmels in uw uiengewas. Een vroege aantasting van valse meeldauw in uw uien kost u opbrengst en dus geld. Start daarom het seizoen goed door Fubol Gold preventief in te zetten voordat er aantasting in uw gewas is.

Fubol Gold kenmerkt zich door:

  • Preventieve bescherming
  • Duurwerking
  • SystemischPas op voor trips in uw zaaiuien!
De warme- en droge omstandigheden van de afgelopen maand zorgen ervoor dat de tripsdruk in de zaaiuien toeneemt. Volwassen vrouwtjes nestelen zich dan al vroeg in het uiengewas en zetten hun eitjes af. Uit deze eitjes komen de larven. Zowel de larven als de volwassen trips zuigen de celinhoud leeg van de buitenste cellagen van het blad. Doordat de uitgezogen cellen zich met lucht vullen, ontstaan grijs-zilverachtige vlekjes, veelal in de lengterichting van de plant.

Controleer regelmatig de pijpen door ze uit elkaar te trekken en onder in het hart van de pijp te kijken. Daarin kunt u de zwarte volwassen insecten vinden, maar ook de kleinere, beweeglijke geelgroene larven. Een bestrijding heeft het beste effect als het donker of schemerig is, omdat de trips zich dan vaker aan de oppervlakte begeven.

De schade is opbrengstderving/ kwaliteitsverlies, maar ook een invalspoort voor diverse schimmels. Om de trips zoveel mogelijk te onderdrukken, is het belangrijk bij het constateren van trips direct te handelen en een bestrijding toe te passen met een pyrethroïde zoals Karate Zeon®.
Zo zet u Karate Zeon in:

Voer een bestrijding uit met Karate Zeon zodra de eerste symptomen van trips zichtbaar zijn. Dosering 0,05 l/ha. Gebruik 300 – 400 l/ha water, voor een goede indringing in het gewas. Herhaal de bespuiting enkele malen met een wekelijkse interval.

Waarom karate Zeon?

  • Sterke direct dodende contactwerking
  • Goede- en langdurige nawerking
  • Zeer zacht voor het gewas
  • Ook inzetbaar in veel andere gewassen
Bron: Syngenta

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven