Verschillende verantwoordelijkheden rondom een propaangasinstallatie

Regelmatig wordt de vraag gesteld wie er verantwoordelijk is voor een bepaald onderdeel van de propaangasinstallatie. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig te geven omdat er verschillende configuraties en commerciële afspraken mogelijk zijn. De branchevereniging Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) heeft een overzicht gemaakt dat aangeeft hoe het in het algemeen is geregeld.

In onderstaand overzicht wordt per onderdeel aangegeven:
a. Welk deel van de installatie het betreft;
b. Wie in de regel eigenaar is van dat installatiedeel;
c. Op welke wijze dit deel van de installatie dient te worden onderhouden en gekeurd;
d. Voor wiens rekening en verantwoording deze werkzaamheden zijn.
Tenslotte is er nog nadere informatie over het hekwerk indien dit verplicht of aanwezig is.

Overzicht:
Een propaangasinstallatie bestaat uit 3 delen, eventueel aangevuld met een hekwerk:

Deel 1: de hoge druk installatie
a. Dit deel betreft de propaantank(s), tot en met de afnamekranen bovenop de tank(s). Hierin bevindt zich voornamelijk vloeibaar propaan en staat onder hoge druk. In de regel is de druk in de tank ca. 5 bar;
b. Dit deel van de installatie is meestal eigendom van de gasleverancier en in een beperkt aantal gevallen van de gebruiker zelf;
c. Dit deel van de installatie dient te worden onderhouden en gekeurd conform NPR 2578. Dit houdt concreet in dat de tank door een onafhankelijke keuringsinstantie iedere 6 jaar her beoordeeld dient te worden. Tevens dient er bij plaatsing van de propaantank(s) een ingebruiknamekeuring plaats vinden;
d. Het onderhoud en de herbeoordeling van de propaantank(s) is voor rekening van de eigenaar van de tank(s). In relatie tussen gebruiker en het bevoegd gezag (gemeente, als verlener en handhaver van uw (BARIM of WABO) vergunning) is het de verantwoording van de gebruiker dat dit tijdig gebeurd (op basis van het laatste keuringsdocument waarop het jaar van herbeoordeling vermeld staat). Vaak heeft de gasleverancier met de gebruiker van de tank(s) afgesproken, dat de gasleverancier dit organiseert. De ingebruiknamekeuring van de tank(s) is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor tanks < 5.000 liter, of < 8.000 liter op een bouwterrein, kan dit worden uitgevoerd door een geaccepteerd installateur. Voor alle andere tanks moet de ingebruiknamekeuring worden uitgevoerd door een AKI. De kosten voor de ingebruiknamekeuring zijn voor rekening van de gebruiker.

Deel 2: de middendruk installatie
a. Dit deel betreft de propaangasleiding (die soms zo lang kan zijn dat van een leidingnetwerk kan worden gesproken), vaak een groot gedeelte ondergronds, vanaf de eerste trapsregelaar (afnamekranen op de tank) tot aan de tweede trapsregelaar (tegen de buitengevel, meterkast of in de centrale gaskast). In de leiding(netwerk) bevindt zich propaangas in dampvorm en staat onder druk van ca. 2 bar;
b. Dit deel van de installatie is meestal van de eigenaar van het perceel of de drijver van de inrichting. Tevens kunnen er andere afspraken over eigendom zijn gemaakt;
c. Dit deel van de installatie dient te worden onderhouden en gekeurd conform NPR 2578. Dit houdt concreet in dat het propaangasleiding iedere 3 jaar (als er voor de gaslekdetectie methode wordt gekozen) of 6 jaar (als er voor afpersen wordt gekozen) dient te worden gekeurd, bij voorkeur door een geaccepteerd installateur;
d. Het onderhoud en de keuring ervan is voor rekening van de eigenaar van het perceel of de drijver van de inrichting. Het is derhalve zijn verantwoording dat dit (tijdig) wordt uitgevoerd.


Deel 3: de lage druk installatie
a. Dit deel betreft het leidingwerk (binnen en buiten) vanaf de gecombineerde eerste/tweede trapsregelaar (op de propaangastank) of de tweede trapsregelaar (tegen de buitengevel, meterkast of in de gaskast) inclusief de gasmeter en alle daarop aangesloten verbruikstoestellen zoals CV ketels, fornuizen etc. Hierin bevindt zich propaangas in dampvorm en staat onder lage druk van ca. 30 tot 50 mbar;
b. Dit deel van de installatie is meestal van de eigenaar van het gebouw of de drijver van de inrichting;
c. Voor dit deel van de installatie geldt geen wettelijk onderhoud- of keuringsregime. Wel dient dit deel van de installatie te worden onderhouden en/of gekeurd voor zover bijvoorbeeld een verzekeringspolis of de garantiebepalingen van de fabrikant of iets dergelijks dat voorschrijven. Dit zou concreet kunnen inhouden dat het leidingwerk en de daaraan gekoppelde (CV-)installaties door een CV installateur periodiek (mogelijk 1 of 2 jaarlijks) dient te worden onderhouden en/of gekeurd (conform NEN 1078);
d. Het onderhoud en de keuring ervan is voor rekening van de eigenaar van het gebouw of de drijver van de inrichting en het is ook zijn verantwoording dat dit (tijdig) wordt uitgevoerd. Mocht er enige onderhoud- of keuringsregime in de (BARIM of WABO) vergunning zijn opgenomen, dan is het in relatie tussen de eigenaar en het bevoegd gezag de verantwoording van de eigenaar dat dit tijdig gebeurd.Hekwerk:
a. Een hekwerk moet om de propaangastank(s) worden geplaatst indien het perceel waarop de propaangastank(s) staan publiek toegankelijk is;
b. Het hekwerk is in de regel eigendom van de drijver van de inrichting;
c. Het hekwerk moet voldoen aan de PGS 19 en altijd in goede staat van onderhoud verkeren;
d. Het onderhoud ervan is in de regel voor rekening van de drijver van de inrichting en het is ook zijn verantwoording dat dit (tijdig) wordt uitgevoerd.
 
Voor meer informatie
OK Gas
Johan Haarbosch
jhaarbosch@okgas.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.