Overzicht wereldmarkt uien

Wisselende berichten uit de uiensector maken dat de situatie niet in één zin samen te vatten is. Verschillende landen verwachten tekorten, al is het om uiteenloende redenen. De slechte markt vorig jaar wordt genoemd door telers in Zuid-Afrika om minder aan te planten. Hitte en droogte resulteert in minder grote kalibers in Spanje en België. Ook in Argentinië heeft het weer veel invloed op de oogst. India heeft eigen motieven om te spreken van een crisis. Naast slecht weer resulteren verouderde technieken in een lagere oogst. Daarbovenop is de belastingdienst een onderzoek gestart waardoor de handel op een groothandelsmarkt is stilgelegd. In Australië vreest men een overaanbod van uien door een overlap in seizoenen, terwijl Amerikaanse telers positieve verwachtingen hebben voor het nieuwe seizoen.

Indiase uiencrisis
De uienmarkt verkeerd momenteel in een crisis. Door slecht weer en andere factoren, zoals verouderde technieken, is een tekort ontstaan aan uien. "Er is minder oogst, maar de vraag op de lokale en internationale markt blijft hoog. De export is aanzienlijk lager dan vorig jaar, wat de prijzen opstuwt," vertelt een handelaar. De export zou 30% lager uitvallen.

India exporteert vooral rode uien, waarvoor een jaarrond markt bestaat. Het hoogseizoen ligt echter tussen november en juli. Witte uien hebben doorgaans een mindere kwaliteit, vertelt een handelaar, waardoor het product niet goed genoeg is voor de export. Vooral de Golfregio is een belangrijke afnemer van de Indiase uien.
Eerder deze maand werd een groothandelsmarkt gesloten vanwege inspecties vanuit de belastingdienst.Zuid-Afrika verwacht tekorten
De uiensector gaat een "erg interessante" periode tegemoet vanwege verwachte tekorten vanaf januari. Telers in de Westkaap hebben minder uien geplant dan normaal. Enkelen hebben deze winter zelfs helemaal geen uien gezaaid. Zij geven er de voorkeur aan het water te gebruiken voor de permanente gewassen. Een teler vertelt 30% van het normale areaal gezaaid te hebben. Als in oktober veel regen valt, gaat hij bij planten.

De uien uit Noordkaap komen vanaf eind oktober aan de markt. Ook hier wordt minder volume verwacht door een kleinere aanplant. Enkele telers hebben door de slechte prijzen vorig jaar dit jaar geen uien maar andere gewassen geplant.
De noordelijke regio's zijn goed voor de helft van de productie, vooral voor de witte uien. Deze regio is tot midden oktober aan de markt met kleinere volumes dan normaal. In de Northwest Province heeft hevige regen de aanplant in februari vertraagd, waardoor er minder volume beschikbaar is. Een handelaar die de teler bezocht voorspeld een gat in de aanvoer. De prijzen stijgen nu al en hij bevestigd dat er tekorten verwacht worden. Een grote teler spreekt de verwachting uit dat de prijzen hoog blijven tot september 2018. Hij vreest dat de productie fors zal stijgen waardoor de prijzen na deze piekperiode weer in een diep dal zullen dalen. Die verwachting wordt niet breed gedragen binnen de sector.
 
VS: positieve stemming uienseizoen
Het uienseizoen in Wisconsin loopt van september tot april. Daarna verschuift de aanvoer naar het zuiden van Texas, New Mexico en Washington. Daarmee wordt een jaarrond aanvoer gegarandeerd. Op dit moment is er naast de aanvoer van de gewone uien aanvoer van witte en rode uien uit Washington, maar binnenkort zal het seizoen overgegaan naar aanvoer uit Wisconsin.

Het is een "farmers year", vertelt een handelaar. Daarmee bedoelt hij dat de prijzen aanzienlijk beter zijn dan vorig jaar. De prijs lag op aan het begin van het seizoen op 7 dollar voor 50 lbs (22,5 kg) en is opgelopen tot 9 dollar. De prijs voor de witte uien ligt op 18 dollar. Het noordwesten is het belangrijkste teeltgebied en heeft een hete zomer gehad. Daardoor is de opbrengst kleiner en vallen de maten kleiner uit. daarnaast was ook het areaal iets kleiner dan vorig jaar.

Australië: overaanbod biedt exportpotentieel
Op dit moment is er een overaanbod. South Australia is nog aan de markt en Queensland staat op het punt te beginnen, waardoor de seizoenen zullen overlappen. Er wordt een overaanbod van uien verwacht, maar voor de rode spreekt met over tekorten. De prijs is de afgelopen drie maanden stabiel gebleven. Normaal gesproken is er een kleine verstoring als Queensland de markt overneemt, omdat de oogstkosten daar hoger zijn dan in het zuiden. De seizoenen in New South Wales en Queensland zien er veelbelovend uit met een hoge opbrengst en goede kwaliteit.
Er wordt meer geëxporteerd naar Zuid-Afrika in de laatste jaren, wat de markt goed helpt. Naar verwachting liggen er meer kansen op exportmarkten. Thailand wordt genoemd, maar ook de rest van Zuidoost-Azië heeft potentieel. Exportmarkten zijn onder andere Maleisië, Hong Kong, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten.
Egypte: hoge prijzen, minder export

Met een oogst tussen april en midden juli nadert het einde van de export voor rode uien, vertelt een handelaar. De kwaliteit is volgens hem onvoldoende. De prijzen zijn goed, waardoor het lastiger is om goede kwaliteit te vinden voor de export. De export is vooral bestemd voor Arabische landen en India. Voor de lente-ui focust het land op Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Vooral die tweede markt biedt kansen door de gunstige wisselkoers.

Spanje verwacht grote tekorten grote uien
Er is een aanzienlijke daling in volume gemeld en er zijn veel minder grote kalibers beschikbaar. Daarmee is de Spaanse situatie samengevat. De handel in de bewaaruien begon in augustus Castilla -La Mancha, het belangrijkste productiegebied van Spanje. De extreme temperatuur in juni en juli is daar de oorzaak van. door de hoge temperatuur in die maanden vallen de maten kleiner uit. ook in andere regio's in Spanje worden kleinere volumes gemeld, door regen of hagel.
Waar normaal een opbrengst van 80.000 kilo per hectare gehaald wordt, staat de opbrengst dit seizoen op 50.000 tot 60.000 kilo per hectare, rekent een handelaar voor. Er wordt een groot tekort aan grote uien verwacht. Dat resulteert nu al in een groot prijsverschil tussen de kleine en grote kalibers. De export van uien blijft toenemen, ondanks de sterke vraag op de binnenlandse markt. Zo'n 47% van de uien wordt geëxporteerd, vooral naar EU-landen. Andere exportmarkten zijn Taiwan en de VS.

Griekenland: zwaartepunt verschuift naar binnenlandse markt
De Griekse sector zit in zwaar weer. Het seizoen duurt van april tot december. De eerste maanden, van april tot augustus is de handel gericht op export. De andere maanden ligt de focus op de binnenlandse markt. De sector zit momenteel nog in de omschakeling naar de binnenlandse markt. "Hoewel onze uien bekend staan om de goede kwaliteit, was dat niet genoeg om ons te sparen voor de moeilijke tijd die de sector doormaakt," aldus een handelaar. Volgens hem zijn er te veel uien op de markt, waardoor de prijzen laag zijn. "De situatie is onveranderd sinds vorig jaar, maar ik heb er vertrouwen in dat de sector zich in de komende maanden hersteld."

Italië: witte uien krabbelen op
Er zit beweging in de witte uien markt en de prijzen krabbelen op, dat meldt een grote handelaar. Door de zomerse hitte was de kwaliteit dit seizoen niet uitzonderlijk. De witte uien hadden een hoge opbrengst per hectare. "Ik kreeg een aanvraag uit de Arabische Emiraten voor hoog kwalitatieve, medium maat uien, maar ik kon geen constante aanvoer garanderen, dus ik moest de order laten schieten," vertelt een handelaar.

Voor de gele uien is de situatie nog altijd slecht. Volgens een handelaar zijn de prijzen nog slechter dan vorig jaar. "Ik heb sommige telers geadviseerd de uien op het land te laten, omdat ze anders geld zouden verliezen," sombert een handelaar. Door het grote aanbod ligt de prijs rond de 10 cent. Voor de witte uien ligt de prijs rond de 25 cent.

Nederland: kleine producent, maar wereldwijd topexporteur
De uiensector kent naast zo'n 3.000 telers, zo'n 30 tot 40 sorteerbedrijven, die al dan niet zelf exporteren en circa 10 toonaangevende bureauexporteurs. Hoewel Nederland nog geen 2% van de mondiale uienproductie voor zijn rekening neemt, is het op exportgebied een grote speler. Het vorige exportrecord voor Nederlandse uien - uit 2015-'16 - is het afgelopen seizoen opnieuw verbroken. Aan het einde van seizoen 2016-'17 stond de teller op bijna 1,1 miljoen ton, een stijging van 4 procent. De Nederlandse uien werden afgelopen seizoen naar 130 landen geëxporteerd. Gemiddeld gaat zo'n 60 procent in de eerste helft van het seizoen weg en slechts 40 procent in de tweede helft naar bestemmingen die bovendien vrij beperkt zijn qua omvang. Vroeger was dat precies andersom.

Na de hevige regenval vorige week, wordt er deze week weer volop geoogst. Het is nog te vroeg om te beoordelen welke schade de uien hebben geleden van het vele water.Het uienexportseizoen is dit jaar wat stroever gestart. De export was de eerste weken vrij eenzijdig op West-Afrika gericht en Senegal, de grootste afnemer van Nederland, heeft met terugwerkende kracht een quotum ingesteld voor de import van 65.000 ton uien. Daarbij ligt de meeste vraag naar de grove uien en die zijn nou net niet al te ruim voorradig. Waar deze weken traditioneel sprake was van topdrukte, blijft die momenteel uit. Toch zijn exporteurs niet al te pessimistisch over het seizoen. Een jaar met een goede kwaliteit en lagere prijzen zijn namelijk wel ingrediënten om veel exportmarkten te bedienen.

België: moeizame markt en minder grove uien
In België zijn telers nog volop bezig met rooien. Binnen een dag of 10 wordt verwacht dat alles binnen in de schuren zal liggen. De export is momenteel vrij moeizaam, vertelt een handelaar, maar ook het binnenland is niet heel goed. Opvallend is dat er dit seizoen veel meer kleinere uien zijn en er een tekort is aan de grove maten. Dit komt door de droogte in de zomermaanden. Hoe de komende weken gaan lopen is niet te zeggen omdat de hele oogst nog niet binnen is.

Peruaanse uien terug in Colombia
Na vier maanden van onderhandelen opende Colombia opnieuw de grenzen voor Peruaanse uien. In april werd de grens gesloten nadat een transport werd geweigerd in verband met kwaliteitsproblemen. Nu is de grens weer open, al zijn de regels aangescherpt. Colombia is een aantrekkelijke markt voor Peruaanse exporteurs. Het seizoen begon in juli. In de eerste helft van het jaar kwam de export 34% lager uit dan vorig jaar. De belangrijkste exportmarkt is de VS, gevolgd door Colombia. Samen zijn deze markten goed voor 70% van de export. Andere belangrijke afnemers zijn Spanje, Nederland, Chili, Duitsland en Panama.

Argentinië: uitdagend seizoen voor Santiago del Estero
In de regio Santiago del Estero staat het areaal op 3.500 hectare voor het herfst en winterseizoen van dit jaar. Het zaaien begon in maart tot mei. De maanden juni en juli werden gekenmerkt door een tekort aan water, wat irrigatieproblemen opleverde. Daarnaast werden er in het gebied grote temperatuurschommelingen gemeld van 25 graden Celsius overdag naar 8 graden vorst in de nacht. Daardoor konden er schimmels ontstaan op de bladeren. Daar bovenop wordt een sprinkhanenplaag gemeld in de regio. De oogst begint in augustus en piekt in september. Vorig jaar werd er op de centrale markt in Buenos Aires 114.943 ton uien aangeboden, dat is 3,3% meer dan in het voorgaande jaar. Het grootste deel van de uien wordt geteeld in de regio Buenos Aires. Santiago del Estero volgt op een tweede plaats met een aandeel van 13,3%.

Brazilië: kleiner areaal in Piedade
Het land exporteert de uien naar verschillende landen, waaronder landen in de regio. In juni lag de prijs met 11 dollar per kilo hoog in vergelijking met de prijs voor bijvoorbeeld Argentijnse uien. Inmiddels is de oogst begonnen nadat in juli de zaaitijd afgesloten werd. De oogst duurt tot december en de eerste ramingen zijn tevredenstellend. In de regio Piedade wordt een areaal van 550 hectare gemeld, een daling van 15,4% onder invloed van de stijgende productiekosten. Daarnaast kiezen telers voor andere producten na de lage prijzen van vorig seizoen.

Mexicaanse productie stijgt
De productie in de regio Tamaulipas is aanzienlijk gestegen. De regio is goed voor 116.396 ton productie, bestemd voor de internationale en binnenlandse markt. Het jaarlijkse totale volume staat op 1,3 miljoen ton. Daarmee neemt staat Mexico veertiende op de wereldranglijst naar productie.

Boliviaanse productie stijgt
De uienproductie steeg van 55.000 ton in 2006 naar 87.000 ton in 2017. De import steeg van 228 ton naar 15.000 ton in 2015. In de eerste zes maanden van dit jaar werd al 6.000 ton ingevoerd. De regio Cochabamba is met een aandeel van 40% de grootste uienproducent in het land. Andere grote regio's zijn Chuquisaca, Santa Cruz en La Paz. Hoewel er in het verleden ook geëxporteerd werd, is die handel sinds 2010 opgedroogd.

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.