Telers aan de slag met project Voorjaarsploegen

Delphy gaat, samen met de ondernemers Carel Bouma, Hans van Beek en Wouter Klaasse Bos, in Flevoland aan de slag met het project "Voorjaarsploegen en winterbedekkende groenbemesters op zwaardere klei; kansen voor klimaatbestendige teeltmaatregelen in Flevoland".
Dit project is recent goedgekeurd door RVO en de provincie Flevoland in het kader van POP III.

Voor de wat zwaardere gronden die traditioneel voor de winter geploegd worden biedt het ondiep ploegen in het voorjaar in combinatie met groenbemesterbedekking kansen om een weerbaardere en meer levende bodem te krijgen. Voordelen die ervaren worden zijn meer draagkracht, betere waterafvoer, meer bodemleven, schoner begin van de teelt (onkruid!) en bij gebruik van een onland ekoploeg een hoge arbeidscapaciteit met minder brandstofverbruik/ha.

In het project zoeken we naar optimalisatie van deze manier van werken met betrekking tot een optimaal moment van ploegen in het voorjaar, welke groenbemester per gewas/situatie/volggewas, optimale inzet van organische meststoffen, welke mechanisatiekeuzes en welk arbeidsmoment voor een optimale zaaibedbereiding. Het project moet een teeltsystematiek voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid opleveren. Dit project heeft een looptijd van drie jaar. 

Ondernemers geven aan dat er naar hun mening dit voorjaar en deze zomer effecten van dit teeltsysteem te zien zijn, oa een betere vochthuishouding naar voren komend in een betere vochtindringing bij forse buien en langere vocht nalevering gedurende de huidige droogte.

Om één en ander in beeld te krijgen zijn direct na de start van het project de volgende acties ingezet. Op een viertal percelen, waaronder een gangbaar bewerkt perceel, zijn vochtsensoren van Dacom geplaatst. Ondernemers en Delphy volgen de vochttoestand en zullen later dit jaar hun bevindingen rapporteren.

Afgelopen week hebben een viertal bodemdeskundigen, te weten Anna Zwijnenburg (Van Tafel naar Kavel), Coen ter Berg, Jan van Berkum (Aequator) en Christoffel den Herder (Delphy) bij drie percelen, waarvan 1 gangbaar bewerkt en de overige twee percelen met het systeem van voorjaarsploegen gezamenlijk door middel van profielkuilen de bodemstructuur beoordeeld
.
Conclusie was na grondige discussie dat alle drie de percelen een heel goede bodemstructuur lieten zien. Voorjaarsploegen heeft dus in ieder geval geen negatief effect op de bodemstructuur.

Delphy zoekt in het kader van dit project nauwe afstemming met andere initiatieven in Flevoland die zich ook bezig houden met duurzaam bodembeheer, zoals het project Zicht op Bodemstructuur van het Actieplan Bodem en Water en Veldleeuwerik groepen.

Financiering van dit project vindt plaats vanuit de POP III middelen ( Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland), Delphy, de ondernemers en derden.Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven