Verburg vindt stikstofnorm voor zaaiuien voldoende onderbouwd

Minister Verburg van LNV heeft het besluit om de stikstofgebruiksnorm voor zaaiuien op klei te verhogen tot 145 kilo per hectare gebaseerd op een beoordeling van de milieukundige effecten door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet en door de meetresultaten van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Zij is van mening dat er met die norm voor akkerbouwers een goede opbrengst en een goede productkwaliteit te realiseren valt. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Tweede Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff van de VVD had in een motie gevraagd de stikstofgebruiksnorm voor zaaiuien op klei te verhogen tot 170 kilo stikstof per hectare. Deze motie is aangehouden. Ook vroeg zij naar de milieukundige overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit van minister Verburg de verhoging van de norm vooralsnog te beperken tot 145 kilo stikstof per hectare.

Het besluit van Verburg is gebaseerd op een beoordeling van de milieukundige effecten door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet. Het advies dat de commissie uitbracht heeft Verburg ter informatie als bijlage meegezonden. Ook liet de minister zich leiden door de meetresultaten van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, die laten zien dat de grondwaterkwaliteit op bepaalde plaatsen in het kleigebied niet voldoet aan de streefwaarde van 50 milligram nitraat per liter. Met de Europese Commissie is afgesproken dat een onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaken naar de hogere nitraatgehaltes in het grondwater op klei. Dat onderzoek is nu gaande.

Verburg meent dat ook bij een norm van 145 kilo stikstof per hectare voor zaaiuien binnen het bouwplan voldoende gebruiksruimte beschikbaar is voor boeren op klei om in 2010 goede opbrengsten en een goede productkwaliteit te kunnen realiseren. Zij wijst er op dat de stikstofgebruiksnormen voor akkerbouwgewassen op klei de laatste jaren niet over de gehele lijn naar beneden zijn gegaan, zoals Snijder-Hazelhoff stelt. Recentelijk zijn de normen voor enkele gewassen juist verhoogd. Dat geldt met name voor wintertarwe en zomertarwe. Ook is het voor bedrijven met bovengemiddelde opbrengsten vanaf 2010 mogelijk om in aanmerking te komen voor een hogere norm voor suikerbieten en fritesaardappelen.

bron: Ministerie van LNV

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven