Project Agricoast moet zoetwaterbeschikbaarheid Nederlands kustgebied vergroten

In het project Agricoast wil een consortium van WUR, TU Delft, bedrijven en maatschappelijke organisaties de zoetwaterbeschik-baarheid in het Nederlandse kustgebied vergroten. Het project heeft hiervoor van NWO een beurs van 1,5 miljoen euro toegekend gekregen waarmee 5 promovendi worden aangesteld.

Zoet water in het Nederlandse kustgebied is schaars. Door klimaatverandering en verzilting staat de beschikbaarheid van zoet water nog verder onder druk. Dit is een probleem voor de land– en tuinbouw in kustgebieden, vooral in droge zomers. 

Het doel van Agricoast is om zowel de beschikbaarheid van zoet water te vergroten als het efficiënt gebruik ervan te bevorderen door een combinatie van technologische innovaties, innovaties op het gebied van waterbeheer en vernieuwende beleidspakketten.

Het project illustreert mooi hoe de 'groene' WUR en 'blauwe' TU Delft elkaar aanvullen: in verschillende Field Labs (waaronder op Texel en in het Lauwersmeer gebied) wordt in samenwerking met boeren en o.a. Acacia Water onderzocht hoe infiltrerend regenwater beter kan worden vastgehouden in de (landbouw) bodem d.m.v. peilgestuurde drainage. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar opschaling van wateropslag in de diepere ondergrond.  Hier wordt een  combinatie gemaakt met voorzuivering van het te infiltreren zoete maar vervuilde drainage water, om zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit te verbeteren.

Om de efficiëntie van zoetwatergebruik te verhogen wordt in dezelfde Field Labs onderzoek gedaan naar ondergrondse irrigatie van gewassen d.m.v. het drainage systeem (subirrigatie); naar het slimmer doorspoelen met zoet IJsselmeer water van polders die verzilten door zoute kwel; en naar gecombineerde zout en droogte stress bij gewassen (door WUR) zodat irrigatie alleen wordt toegepast wanneer nodig.

"Vanuit onze expertise op het gebied van experimentele en modelmatige benaderingen van de ecofysiologie van de aardappel willen we graag een bijdrage leveren aan het optimaal benutten van beschikbaar water, juist in gebieden waar verzilting een steeds groter probleem begint te worden", zegt hoogleraar gewasfysiologie Paul Struik van WUR.

Field labs opereren vaak buiten het reguliere beleidskader, waardoor toepassing op grote schaal beperkt blijft en de overgang naar een daadwerkelijk klimaat adaptief systeem stagneert. Een promovendus onder leiding van de Delftse wetenschappers Ellen Minkman, Wijnand Veeneman en Leon Hermans zal onderzoek doen naar manieren om deze pilots desondanks op te schalen met behulp van een serious game. Deze serious game, die wordt ontwikkeld met behulp van het Game Lab van de TU Delft, onderzoekt hoe nieuwe bestuurlijke interventies waterschappen en andere overheden kunnen ondersteunen in de beleidsvorming voor een klimaatadaptieve land- en tuinbouw.

Bron: WUR


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven