South-East Europe Forum, Belgrado

Samenwerking kan impuls geven aan AGF-sector Zuid-Oost Europa

Tijdens het onlangs gehouden South-East Europe Forum in Belgrado, vertelde Branko Bajatovic van Bluemond dat het van belang is dat bedrijven in deze regio een analyse maken van kwaliteitsnormen.

"Hoewel we een kleine regio zijn, moeten we ervoor zorgen dat we onszelf zo goed mogelijk presenteren. Hierbij moeten we een analyse maken van wat onze krachten en zwakheden zijn."Bajatovic was slechts één van de sprekers tijdens het forum dat gewijd was aan het groeiende potentieel van de AGF-sector in Zuid-Oost Europa. Het forum werd bijgewoond door Aleksander Jankovic van Sagar en Laszlo Ragyak van Rijk Zwaan Hongarije.

Alle drie de sprekers waren het erover eens dat het belangrijk is dat bedrijven in de regio de handen ineen slaan en niet te afhankelijk zijn van overheidssubsidies omdat dit een remmende invloed heeft op de groei van de sector.

"We moeten werken aan een mentaliteitsverandering. We moeten niet denken aan wat er gedaan moet worden, maar aan wat er gedaan kán worden. EU-subsidies kunnen voor een flinke impuls zorgen als zij goed ingezet worden. We moeten er echter voor waken dat we niet te afhankelijk worden van overheidsgelden, waardoor de zaken stagneren. Ons bedrijf dankt zijn succes aan het raadplegen van internationale laboratoria en consultants om aan de EU-normen te voldoen. We kunnen wel zeggen dat het enige Servische aan onze blauwe bessen hun wortels zijn," aldus Bajatovic.

Bajatovic benadrukt dat er zeven grote bedrijfsrisico's zijn die aandacht vragen bij het succesvol toepassen van deze strategie. De risico's waarover de telers controle heeft zijn de schaal van de onderneming, de handel, de continue kwaliteitscontrole, verkrijgbaarheid specialisten en middelen, kennis van marktpositie, gevolgen snel veranderende internationale kwaliteitsnormen en voortdurende verbetering van efficiëntie. Uiteraard zijn er altijd factoren waarover zij geen controle kunnen uitoefenen zoals het weer, concurrentie en ondersteunende kaders.
Aleksander Jankovic (midden) tijdens een bedrijfsbezoek met forum deelnemers.

Jankovic onderstreepte de noodzaak van coöperaties en de behoefte aan een goede leider in Servië en haar buurlanden. De sector is versnipperd en op deze manier kunnen telers hun positie versterken en de kwaliteit van hun producten verbeteren door certificering en het gebruik van goede zaden.

Laszlo Ragyak legt uit dat de risico's die telers lopen één van de voornaamste factoren is waardoor het marktpotentieel onbenut blijft.

"In deze regio zijn veel kleinschalige bedrijven actief. Zij verkeren ieder seizoen in onzekerheid over de opbrengst die ze zullen behalen, hierdoor zijn ze bang om risico's te nemen of investeringen te doen," legt Ragyal uit.

Ieder land levert unieke producten en samenwerking zou kunnen leiden tot een stabiel en gevarieerd aanbod voor andere markten.

"Er zijn veel mogelijkheden maar we kunnen onze productie niet vergroten zonder steun. We verkeren momenteel in een impasse. We hebben veel potentieel maar nog een lange weg te gaan. Overheidssteun en IPA-subsidies zullen doorslaggevend zijn voor ons succes," aldus Jankovic.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven