Waarnemingen biodiversiteit bij zeven telers in het noorden gestart

Er is veel discussie rondom de biodiversiteit in Nederland en ook in het agrarisch gebied. Er wordt veel gesproken over natuurinclusieve landbouw, maar wat betekent dit nu in de praktijk en hoe kunnen akkerbouwers daar invulling aan geven of doen ze dat al heel goed. Er zijn nog best veel zaken dat men niet weet, omdat er te weinig (monitorings)onderzoek naar is gedaan.


Emiel Kamminga

Daarom is Delphy, in samenwerking met de RUG en de WUR begonnen om bij zeven telers in Friesland, Groningen en Drenthe waarnemingen te doen op het gebied van biodiversiteit. Bij deze ondernemers zijn o.a. malaise en potvallen geplaatst en wordt er wekelijks in een aantal gewassen gekeken naar schadelijke en nuttige insecten. Tevens wordt de ontwikkeling van ziekten en plagen in de akkerbouwgewassen gevolgd.

Deze ondernemers zijn al langer bezig met diverse zogenaamde natuurinclusieve maatregelen, zoals de aanleg van akkerranden, wintervoedselvelden, ruige slootkanten, strokenteelt, mengteelten, niet kerende grondbewerking en dergelijke.

"Via deze waarnemingen proberen we zicht te krijgen op de ontwikkeling in de biodiversiteit, maar ook wat dat betekent in relatie tot de ontwikkeling van ziekten en plagen", aldus de organisatie.

"We willen in samenwerking met de akkerbouwers komen tot praktische, duurzame en renderende maatregelen die helpen om invulling te geven aan natuur inclusieve c.q. kringlooplandbouw in de verschillende noordelijke bouwplannen."


Malaiseval

Partijen doen dit in het kader van het POP 3 project  Innoveren naar duurzame en natuur inclusieve noordelijke bouwplannen. Een project waarin 7 akkerbouwers in Noord Nederland samenwerken met Delphy, WUR, RUG en BASF om natuur inclusieve landbouw verder vorm te geven. In het kader van dit project zullen diverse maatregelen op praktijkbedrijven worden toegepast en wordt het effect van die maatregelen op de biodiversiteit en het gewas gemonitord.

Tevens worden de zogenaamde KPI’s ( Kritische Prestatie Indicatoren) in het kader van de Biodiversiteits Monitor Akkerbouw getoetst.

Voor meer informatie:
Jacob Dogterom
Delphy
06 53389507
j.dogterom@delphy.nl 
www.delphy.nl 
 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven